[DAILY GUIDE] ไอเดียเลือก หน้าต่าง ให้เข้ากับบ้าน

หน้าต่าง เป็นช่องเปิดเพื่อรับแสงเข้าสู่พื้นที่ภายในอาคาร หน้าต่างทำให้เราเห็นความต่อเนื่องระหว่างพื้นที่ภายในกับสิ่งแวดล้อม