วิธีปลูกผักแพว

ผักแพว ผักพื้นบ้านจำพวกพืชล้มลุก มีรสชาติเผ็ดร้อนจึงช่วยขับลมในท้องได้ดี เป็นผักอีกชนิดที่ปลูกง่าย ซึ่ง วิธีปลูกผักแพว มีดังนี้

วิธีปลูกผักแพว

ผักแพว (Vietnamese coriander)

ชื่อท้องถิ่น : ผักแพ้ว, ผักไผ่, ผักแพรว, ผักแจง, ผักพริกม้า

การปลูก : ผักชนิดนี้ส่วนใหญ่ขึ้นเองตามธรรมชาติ หากนำมาปลูกเพื่อใช้รับประทานในครัวเรือน นิยมปลูกในกระถาง วัสดุปลูกต้องมีคุณสมบัติอุ้มน้ำได้ดี ต้องการน้ำสม่ำเสมอ ขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ โดยเลือกกิ่งที่แก่กำลังดี ตัดปักชำลงกระถางเพาะกล้า ริดใบทิ้งให้เหลือ 4 ใบแล้วตัดปลายใบเพื่อลดการคายน้ำ วางไว้ในที่ร่มรำไร เมื่อต้นเริ่มแตกยอดใหม่หรือรากเริ่มเดินในกระถางเพาะกล้าให้ย้ายปลูกลงในกระถางที่ใหญ่ขึ้น

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : ในธรรมชาติผักแพวมักจะเจริญเติบโตบริเวณพื้นที่ราบชุ่มชื้น หรือตามแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น หนองน้ำ หรือริมบึง ชอบความชื้นสูง ปลูกได้ในพื้นที่ร่มรำไร

การเก็บเกี่ยว : ผักแพวเป็นผักที่ใช้รับประทานใบและยอดอ่อน หลังจากปลูกประมาณ 2 เดือน ต้นแข็งแรงมีการแตกยอดขึ้นใหม่ การเก็บเกี่ยวจะใช้วิธีการเด็ดส่วนยอดความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร และปล่อยให้ต้นแตกยอดใหม่เรื่อยๆ

การขยายพันธุ์ : โดยทั่วไปมักขยายพันธุ์ด้วยการปักชำ และการเพาะเมล็ด แต่การเพาะเมล็ดจะมีอัตราการงอกน้อย จึงนิยมขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำ

วิธีปลูกผักชี

วิธีปลูกผักชีฝรั่ง

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm