วิธีปลูกพริกไทย

พริกไทย พืชเครื่องเทศที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของโลก ได้ฉายาว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศ มีรสเผ็ดร้อน กลิ่นหอมฉุน ใช้ดับกลิ่นคาวในเมนูอาหาร และเป็นส่วนประกอบในยาจีนและอินเดีย วิธีปลูกพริกไทย มีดังนี้

วิธีปลูกพริกไทย

พริกไทย (Black Pepper)

ชื่อท้องถิ่น : พริกน้อย

การปลูก : พริกไทยจะใช้ลำต้นหรือเถาในการปลูก เลือกต้นพันธุ์ที่มีอายุ 1-2 ปี ตัดให้มีความยาว 40-50 เซนติเมตร หรือ 5-8 ข้อนำไปปักชำในถุงชำ ให้รากพร้อมปลูก พริกไทยเป็นพืชที่มีเถาเลื้อย การปลูกควรมีหลักให้ได้เลื้อย ระยะปลูก 2×2 เมตร ปลูกค้างละ 2 ต้นรดน้ำทุกวันจนกว่าพริกไทยจะตั้งตัวได้ จึงเว้นระยะการรดน้ำ 2-3 วันต่อครั้ง หลังจากปลูก 30 วันพริกไทยจะเริ่มแตกยอดอ่อน ให้เหลือยอดไว้ 3-5 ยอดต่อหลัก

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนโปร่ง ความชื้นในดินสูง ระบายน้ำได้ดี น้ำไม่ขังแฉะ ไม่ชอบดินทรายจัดหรือดินเหนียว ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ที่เหมาะสม 5.5-6.5 อุณหภูมิที่เจริญเติบโตได้ดีอยู่ระหว่าง 25-40 องศาเซลเซียส ไม่ชอบแดดจัด

การเก็บเกี่ยว : ประมาณ 1 ปีครึ่งหลังจากปลูก พริกไทยจะเริ่มให้ผลผลิต และให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่ 3 การเก็บเกี่ยวจะใช้กรรไกรตัดทั้งช่อ

การขยายพันธุ์ : พริกไทยขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำข้อ

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm

วิธีปลูกผักชี

วิธีปลูกผักชีลาว