วิธีปลูกผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง ผักสวนครัวปลูกง่ายใช้ดับคาวในเมนูอาหารไทย มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ผักชีฝรั่งเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน โดยมี วิธีปลูกผักชีฝรั่ง ดังนี้

วิธีปลูกผักชีฝรั่ง

ผักชีฝรั่ง (Culantro)

ชื่อท้องถิ่น : ผักหอม, ยำแย้, ผักหอมป้อม, ผักหอมผอม, ผักหอมน้อย

การปลูก : การปลูกผักชีฝรั่ง สามารถปลูกได้ 2 แบบ คือการปลูกโดยการแยกหน่อจากต้นแม่ที่สมบูรณ์มาปลูกใหม่ ซึ่งต้นแม่ 1 ต้น อาจมีหน่อมากถึง 10 หน่อ ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10×10 เซนติเมตร ก่อนปลูกควรรดน้ำแปลงปลูกให้ชุ่ม ใช้ไม้จิ้มนำร่องแล้วใช้นิ้วกดที่รากให้จมดิน และการปลูกโดยใช้เมล็ด ต้องนำเมล็ดผสมกับทรายแล้วหว่านลงในแปลงปลูก หลังจากหว่าน 10-15 วันเมล็ดจะเริ่มงอก การปลูกผักชีฝรั่งควรมีซาแรนพรางแสงจะช่วยให้เจริญเติบโตได้ดี ปุ๋ยที่ให้ควรมีธาตุไนโตรเจนสูง หรือให้ปุ๋ยอินทรีย์ทุกๆ 30 วัน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : ผักชีฝรั่งชอบดินเหนียวชุ่มชื้น ความชื้นในดินสูง เจริญเติบโตได้ดีในที่แดดรำไร ไม่ชอบแดดจัด ผักชีฝรั่งจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝน

การเก็บเกี่ยว : เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 120 วันหลังจากปลูกโดยใช้เมล็ด แต่ถ้าปลูกโดยใช้หน่อจะใช้เวลา 50-60 วัน การเกี่ยวจะถอนราก แล้วล้างน้ำให้สะอาด หรือถ้าปลูกไว้บริโภคในครัวเรือนสามารถตัดเฉพาะใบมารับประทานได้ หากมีช่อดอกแทงขึ้นมาให้ตัดทิ้ง ถ้าปล่อยให้ช่อดอกโต จะทำให้ต้นตาย

การขยายพันธุ์ :  การขยายพันธุ์ต้นผักชีฝรั่ง สามารถขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการเพาะเมล็ด

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm

วิธีปลูกผักชีลาว

วิธีปลูกผักชี