วิธีปลูกกะหล่ำดอก

กะหล่ำดอก หรือ กะหล่ำต้น เป็นพืชกินดอกที่มีรสชาติหวานกรอบ อุดมไปด้วยเส้นใย ช่วยในการขับถ่าย กะหล่ำดอกปลูกได้ดีในช่วงฤดูหนาวที่มีอุณหภูมิ 15-20 องศา วิธีปลูกกะหล่ำดอก มีดังนี้

วิธีปลูกกะหล่ำดอก

กะหล่ำดอก (Cauliflower, Heading broccoli)

ชื่อท้องถิ่น : ดอกกะหล่ำ, ผักกาดดอก

การปลูก : เริ่มจากการเพาะกล้า โดยหว่านเมล็ดลงแปลงเพาะหรือโรยเมล็ดเป็นแถว เมื่อต้นกล้ามีอายุประมาณ 30 วัน หรือต้นกล้ามีใบจริง 3-4 ใบ จึงทำการย้ายลงแปลงปลูกต่อไป ระยะปลูกควรห่างกัน 40×60 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้าตั้งตัวได้จะให้ปุ๋ยบำรุงต้น โดยจะเน้นปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเป็นหลัก และหลังจากย้ายปลูกได้ 40 วันจะเริ่มให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อบำรุงดอก เมื่อดอกกะหล่ำเริ่มออกต้องทำการห่อโดยใช้ใบคลุม เพื่อให้ดอกมีสีขาวนวล

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : เจริญเติบโตได้ในดินทุกชนิด ชอบที่มีการอุ้มน้ำและมีอินทรียวัตถุสูง ในดินร่วนที่ปนดินเหนียวจะเจริญเติบโตได้ดี ความเป็นกรดด่างของดินที่เหมาะสมประมาณ 6-6.8  อุณหภูมิที่ต้องการประมาณ 15-20 องศาเซลเซียส

การเก็บเกี่ยว : สังเกตได้จากดอกจะมีขนาดโตเต็มที่และเป็นก้อนแน่น หรือนับจากวันที่ดอกเริ่มออกประมาณ 7 วัน การเก็บเกี่ยวกะหล่ำดอกพันธุ์เบาจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายปลูกประมาณ 60 วัน พันธุ์หนักจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากย้ายปลูกประมาณ 90-120 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

การขยายพันธุ์ : การขยายพันธุ์กะหล่ำดอกจะใช้เมล็ด

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm

วิธีปลูกกะหล่ำปม

วิธีปลูกกะหล่ำปลี