วิธีปลูกหัวไชเท้า

หัวไชเท้า เป็นพืชกินหัวที่มีถิ่นกำเนิดจากเมืองจีน มีทั้งสีขาว สีชมพู สีม่วง และสีแดง มีรสเผ็ดร้อน รับประทานได้ทั้งสุกและดิบ วิธีปลูกหัวไชเท้า มีดังนี้

วิธีปลูกหัวไชเท้า

หัวไชเท้า (Daikon, White radish)

ชื่อท้องถิ่น : ผักกาดหัว, หัวผักกาดขาว, ไชโป้ว

การปลูก : การปลูกหัวไชเท้าจะมี 2 วิธี คือ การหว่านเมล็ดและการปลูกแบบหยอดเมล็ดเป็นแถวบนแปลงยกร่อง ระยะปลูกประมาณ 30 เซนติเมตร เมื่อต้นกล้ามีใบจริง 2-3 ใบ ให้ถอนแยกต้นตามระยะที่ต้องการ การให้ปุ๋ยจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน อาจจะให้ปุ๋ยสูตรเสมอหรือปุ๋ยที่เน้นธาตุไนโตรเจนเพิ่มในช่วงแรกของการเจริญเติบโต

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม : หัวไชเท้าเป็นพืชที่ต้องการแสงแดดตลอดทั้งวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 18-28 องศาเซลเซียส เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย ไม่ชอบดินเหนียวหรือดินที่แน่น เพราะจะทำให้หัวไชเท้าลงหัวได้ยาก

การเก็บเกี่ยว : หัวไชเท้าจะแบ่งเป็น 2 พันธุ์คือพันธุ์เบา จะเก็บเกี่ยวได้หลังจากปลูกประมาณ 45-50 วัน ส่วนพันธุ์หนักจะเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 60-70 วัน

การขยายพันธุ์: หัวไชเท้าจะขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

วิธีปลูกกะหล่ำปม

วิธีปลูกผักกาดเขียวปลี หรือ ผักโสภณ

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm