” แคคตัส ” ไม้ทนแล้ง หน้าตาแปลก แต่สวยมาก!

  • สกุลแอสโตรไฟตัม

สกุลนี้กระจายพันธุ์อยู่ตามพื้นที่แห้งแล้ง ในเม็กซิโก และทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา ปลูกเลี้ยงและให้ดอกง่าย  ส่วนใหญ่มีลำต้นเป็นทรงกลม หรือทรงกระบอก ไม่แตกหน่อด้านข้าง มีทั้งชนิดที่มีหนามและไม่มีหนาม เป็นสกุลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสกุลนึง

แคคตัส

แอสโตรไฟตัม แอสทีเรีย “โออิโบะ”

แคคตัส

แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส วีไทป์ (ด่าง)

แคคตัส

แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส (ดอกชมพู)

แคคตัส

แอสโตรไฟตัม แอสทีเรียส (ดอกส้ม)

แคคตัส

แอสโตรไฟตัม ไมริโอสติกมา “ฮาคุโจ”