ผนังก่ออิฐโชว์แนว

ผนังก่ออิฐโชว์แนว
วิธีการทำ
  1. ขึงเอ็นระหว่างเสาสองด้าน เพื่อใช้เป็นแนวก่ออิฐ
  2. ก่ออิฐชั้นแรก ก่ออย่างระมัดระวังให้ตรงแนว
  3. ก่อชั้นต่อไป ระวังให้ชั้นปูนก่อเท่ากัน
  4. เก็บเนื้อปูนก่อที่ล้นออกมา ให้ชั้นปูนก่อมีแนวตรงและเนื้อปูนเรียบร้อย
  5. รดน้ำหลังก่อเสร็จ 3-4 วัน และทาน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์

Option : สามารถทาสีซีเมนต์เพิ่มเติมก่อนเคลือบผิวได้

 

info-tiger_04-01

info-tiger_04-02