BIGGER (FAMILY) IS BETTER ครอบครัวใหม่ ในความทรงจำเดิม

/ บ้านหลังนี้พยายามทำให้ไม่ฉาบฉวย ด้วยการใส่กรรมวิธีอย่างมีศิลปะเข้าไป
ตอบสนองความเป็นอยู่ของเจ้าของบ้านอย่างแท้จริง /

พอย่างเข้าสู่วัยที่ต้องมีครอบครัวเป็นของตัวเอง หลายคนมองหาบ้านหลังใหม่ เพื่อขยับขยายออกจากบ้านหลังเดิมที่เคยอยู่มา แต่สำหรับ คุณวสันต์ เจริญนวรัตน์ ได้เตรียมการวางแผนรอรับสมาชิกครอบครัวรุ่นที่ 3 ผ่านไอเดียของทีมสถาปนิกจาก Monotello ในการรีโนเวตบ้านศูนย์กลางของสมาชิกทั้งสามรุ่น โดยยังคงรักษาความเป็นส่วนตัวของครอบครัวใหม่ และคงความรู้สึกผูกพันของครอบครัวเดิมไว้ได้อย่างดี… READ MORE >>

วิดีโอ : New Media