QUALITY ELEMENT สวนคุณค่าสู่อนาคต

หากคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงานในปัจจุบันวัดจากสถานที่ทำงานแล้วละก็ คงต้องยอมรับว่าพนักงานของ SCG (Siam Cement Group) มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ เพราะท่ามกลางอาคารสูงมากมายในกรุงเทพ ฯ ต้องยอมรับว่าราคาที่ดินแต่ละย่านล้วนมีมูลค่ามหาศาล จึงมีน้อยองค์กรนักที่จะยอมสละพื้นที่ราคาแพงนั้น เพื่อแลกกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพนักงาน แต่ SCG สาขาบางซื่อสำนักงานใหญ่ กลับเป็นหนึ่งในองค์กรที่นึกถึงพนักงานมาเป็นอันดับต้น ๆ โดยจัดให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่เปิดโล่ง นอกจากจะเป็นปอดของบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยลดปรากฏการณ์เกาะร้อนที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของเมืองใหญ่ ๆ ของโลกอีกด้วย

แต่การสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะต้องรองรับกับความต้องการขององค์กรที่ใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของประเทศแบบนี้ ทุกขั้นตอนจึงต้องผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบ เริ่มตั้งแต่แนวทางการออกแบบ บริบทรอบ ๆพื้นที่ ทิศทางแดดลม ประโยชน์การใช้งาน การประหยัดพลังงาน กฎข้อบังคับต่าง ๆ ของ LEED ไปจนถึงการดีไซน์เพื่อให้สอดคล้องกับตัวอาคาร SCG 100ปี ซึ่งทางผู้ออกแบบ คุณธัชพล สุนทราจารย์ ดีไซเนอร์ ไดเร็คเตอร์ จากบริษัท Landscape Architect of Bangkok ได้เล่าให้เราฟังถึงแนวคิดการออกแบบว่า อย่างแรกคือเรื่องของการรักษาต้นไม้ในพื้นที่ไว้ให้มากที่สุด เนื่องจากต้นไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่มีมานานแล้ว จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขั้นตอนการก่อสร้าง เพราะเมื่อต้นไม้มีอายุมากราก และพุ่มย่อมแผ่ขยายมากตามไปด้วย

เส้นสายของแลนด์สเคปนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการดีไซน์ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันกับอาคารแล้ว ยังมีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ เช่น เป็นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โดยค่อย ๆ ปรับความชันให้รู้สึกเดินได้สะดวก ไม่รู้สึกชันเกินไป ทั้ง ๆ ที่ระดับความสูงของอาคารเก่าและใหม่ต่างกันถึง 2.20 เมตร
เส้นสายของแลนด์สเคปนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการดีไซน์ให้เป็นเรื่องราวเดียวกันกับอาคารแล้ว ยังมีฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ เช่น เป็นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร โดยค่อย ๆ ปรับความชันให้รู้สึกเดินได้สะดวก ไม่รู้สึกชันเกินไป ทั้ง ๆ ที่ระดับความสูงของอาคารเก่าและใหม่ต่างกันถึง 2.20 เมตร

 

เส้นสายของอาคารที่พลิ้วไหวแสดงถึงการคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่ใช้เส้นสายการส่งต่อคุณค่าสู่อนาคต แนวคิดหลัก ๆ คือ การยังคงสภาพแวดล้อมเดิมของโครงการเอาไว้ และให้ความสำคัญกับต้นไม้เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าทรงพุ่มของต้นไม้จะบังอาคารไปบ้างก็ไม่เป็นไร
เส้นสายของอาคารที่พลิ้วไหวแสดงถึงการคิดนอกกรอบของคนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบภูมิสถาปัตย์ที่ใช้เส้นสายการส่งต่อคุณค่าสู่อนาคต แนวคิดหลัก ๆ คือ การยังคงสภาพแวดล้อมเดิมของโครงการเอาไว้ และให้ความสำคัญกับต้นไม้เป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าทรงพุ่มของต้นไม้จะบังอาคารไปบ้างก็ไม่เป็นไร

ส่วนการออกแบบภูมิทัศน์นั้นเกิดจากแนวคิดที่ต้องการส่งต่อคุณค่าจากของเดิมไปสู่อนาคต ในที่นี้หมายถึงสภาพดินและต้นไม้เดิมของพื้นที่ โดยตั้งใจให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่เชื่อมอาคารเก่ากับอาคารใหม่เข้าด้วยกัน และสามารถใช้งานได้จริง ทั้งยังมีการแก้ปัญหาระดับความสูงที่ต่างกันถึง 2.20 เมตร ด้วยการปรับสโลปดินให้เป็นทางเดิน รวมถึงออกแบบเส้นสายของตัวอาคารกับเส้นสายของแลนด์สเคปให้เกิดความต่อเนื่องดูเป็นเรื่องราวเดียวกัน

ทางด้านการออกแบบอาคาร SCG 100 ปีนั้น เริ่มจากการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้งานเป็นอันดับแรก เช่น การลดความร้อนเข้าสู้อาคารด้วยการติดตั้งกระจกสองชั้นที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความร้อนต่ำ ทั้งยังใช้ระบบแสงสว่างจากหลอดประหยัดพลังงานไฟฟ้า T5 และหลอด LED รวมถึงการติดตั้ง SOLAR PANEL เพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ ส่วนทางด้านรูปร่างหน้าตาของอาคารก็มีเอกลักษณ์ชัดเจน ดูพลิ้วไหวมีระเบียงเส้นโค้งสวยงามไม่เป็นรูปเลขาคณิตแข็งทื่อเหมือนตึกทั่วไป ซึ่งเกิดจากแนวความคิดที่อยากให้อาคารเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในองค์กรผู้มีความคิดที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้เรื่องการดูแลรักษาและการระบายน้ำของพื้นที่ก็สำคัญไม่น้อย ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้น้ำสามารถซึมผ่านส่วนทางเดินหรือลานกิจกรรมลงสู่ดินได้เลย หรือหากมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติก็มีระบบปล่อยน้ำลงสู่บ่อน้ำของโครงการได้โดยไม่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ โดยน้ำที่ปล่อยลงไปนั้นมีการดีไซน์และสร้างฝายเล็ก ๆ ขึ้น ซึ่งในฝายจะมีระบบนิเวศบำบัด ใช้พืชน้ำมาทำความสะอาดโดยไม่ต้องใช้คลอรีนในขั้นตอนการบำบัดเลย เรียกได้ว่าเป็นการใช้ธรรมชาติเพื่อคืนธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เก้าอี้ไม้บนกำแพงกันดินที่ลาดเอียงไปตามระดับความชันของกำแพงเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่สุดโปรดของพนักงานที่จะสามารถมานั่งผ่อนคลายดื่มกาแฟ รอเวลาเข้าทำงานทั้งในเวลาเช้าและพักกลางวัน
เก้าอี้ไม้บนกำแพงกันดินที่ลาดเอียงไปตามระดับความชันของกำแพงเป็นอีกหนึ่งในพื้นที่สุดโปรดของพนักงานที่จะสามารถมานั่งผ่อนคลายดื่มกาแฟ รอเวลาเข้าทำงานทั้งในเวลาเช้าและพักกลางวัน

 

ฝายขนาดเล็กในโครงการมีระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติ เรียกว่าระบบนิเวศบำบัด โดยเลือกปลูกพืชน้ำเพื่อกรองสิ่งสกปรกจึงไม่ต้องใช้สารคลอรีน
ฝายขนาดเล็กในโครงการมีระบบกรองน้ำแบบธรรมชาติ เรียกว่าระบบนิเวศบำบัด โดยเลือกปลูกพืชน้ำเพื่อกรองสิ่งสกปรกจึงไม่ต้องใช้สารคลอรีน

 

เส้นโค้งที่เชื่อม 2 อาคารเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นเส้นสายที่เป็นเรื่องราวเดียวกันกับอาคาร SCG 100 ปี ปลูกต้นถั่วเปรูและหลิวไต้หวัน สลับกับการโรยกรวดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและชีวิตชีวาให้พื้นที่
เส้นโค้งที่เชื่อม 2 อาคารเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นเส้นสายที่เป็นเรื่องราวเดียวกันกับอาคาร SCG 100 ปี ปลูกต้นถั่วเปรูและหลิวไต้หวัน สลับกับการโรยกรวดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและชีวิตชีวาให้พื้นที่
01 แว่นแก้ว พืชคลุมดิน ลําต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดินที่ชุ่มชื้น มีรากออกตามข้อ ส่วนใบชูตั้งขึ้นคล้าย ใบบัวเล็กๆ รูปกลมขอบหยักมน สีเขียวเป็นมัน มีดอกสีขาวขนาดเล็กเป็นช่อกระจุกกลม เหมาะปลูกคลุมดิน บริเวณริมน้ําหรือขอบสระ 02 คล้าน้ําช่อห้อย พืชริมน้ํา เจริญเป็นกอ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูงได้ถึง 3 เมตร ใบเรียวแหลมสีเขียว มีนวลผสมอยู่เล็กน้อย ก้านใบยาวกว่า 1 เมตร ช่อดอกโปร่งห้อยลง ก้านช่อดอกยาวกว่า 1 เมตร มีสีม่วงอ่อน ชอบดินเหนียว เจริญได้ดีที่ระดับน้ํา 25-40 เซนติเมตร 03 กกราชินี พืชไม้น้ํา ลําต้นออกเป็นกอ สูง 1-1.50 เมตร ลําต้นกลมสีเขียว ใบจะออกแผ่ซ้อนๆกัน ใบยาวปลายแหลมมีสีเขียวริมขอบ ดอกออกเป็นกระจุกขนาดเล็ก สีขาวแกมเขียว ปลูกโดยใช้ดินเหนียว ชอบแดดเต็มวัน 04 ลานไพลิน ไม้โผล่เหนือน้ํา ลําต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ใบสีเขียวรูปหอกปลายแหลม ออกตรงข้ามกัน โคนใบมน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด เมื่อบานมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีม่วงโคนกลีบสีเหลือง ชอบ แสงแดดครึ่งวันถึงเต็มวัน เหมาะปลูกริมน้ํา
01 แว่นแก้ว พืชคลุมดิน ลําต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดินที่ชุ่มชื้น มีรากออกตามข้อ ส่วนใบชูตั้งขึ้นคล้าย ใบบัวเล็กๆ รูปกลมขอบหยักมน สีเขียวเป็นมัน มีดอกสีขาวขนาดเล็กเป็นช่อกระจุกกลม เหมาะปลูกคลุมดิน บริเวณริมน้ําหรือขอบสระ
02 คล้าน้ําช่อห้อย พืชริมน้ํา เจริญเป็นกอ มีเหง้าอยู่ใต้ดิน สูงได้ถึง 3 เมตร ใบเรียวแหลมสีเขียว มีนวลผสมอยู่เล็กน้อย ก้านใบยาวกว่า 1 เมตร ช่อดอกโปร่งห้อยลง ก้านช่อดอกยาวกว่า 1 เมตร มีสีม่วงอ่อน ชอบดินเหนียว เจริญได้ดีที่ระดับน้ํา 25-40 เซนติเมตร
03 กกราชินี พืชไม้น้ํา ลําต้นออกเป็นกอ สูง 1-1.50 เมตร ลําต้นกลมสีเขียว ใบจะออกแผ่ซ้อนๆกัน ใบยาวปลายแหลมมีสีเขียวริมขอบ ดอกออกเป็นกระจุกขนาดเล็ก สีขาวแกมเขียว ปลูกโดยใช้ดินเหนียว ชอบแดดเต็มวัน
04 ลานไพลิน ไม้โผล่เหนือน้ํา ลําต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ใบสีเขียวรูปหอกปลายแหลม ออกตรงข้ามกัน โคนใบมน ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด เมื่อบานมีขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร สีม่วงโคนกลีบสีเหลือง ชอบ แสงแดดครึ่งวันถึงเต็มวัน เหมาะปลูกริมน้ํา

 

TIP : ปรากฏการณ์เกาะร้อนคืออะไร

ปรากฏการณ์เกาะร้อนหรือ Urban Heat Island Effect (UHI) คือการที่อุณหภูมิอากาศใกล้พื้นดินในเขตชุมชนเมืองสูงกว่าพื้นที่โดยรอบที่เป็นเขตกสิกรรมและพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ประมาณ 2 – 5 องศาเซลเซียส ปรากฏการณ์นี้เกิดจากการที่พื้นที่ป่าถูกทำลายแล้วแทนที่ด้วยอาคารบ้านเรือนและตึกสูงซึ่งปลูกสร้างด้วยวัสดุที่ดูดซับความร้อนสูง

เรื่อง : Ektida N.
ภาพ : BLUE FROG, เอกสารประชาสัมพันธ์, แฟ้มภาพสำนักพิมพ์บ้านและสวน