พลาสติก ดีไซน์ ใหม่จากการ รีไซเคิล

ปฏิเสธไม่ได้ว่าพลาสติกคือวัสดุที่ใช้แพร่หลายมากที่สุดในช่วงศตวรรษที่ 20 จนถึงทุกวันนี้ ทั้งยังมีอัตราความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากทุกๆ ปีกว่าหลายร้อยล้านตันซึ่งนั่นแปลว่าขยะจากพลาสติกจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

แต่อย่าเพิ่งคิดว่าพลาสติกนี้คือผู้ร้ายเสมอไป เพราะในปัจจุบันนั้นได้มีการคิดแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวในหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการลดความต้องการ การใช้ซ้ำ รีไซเคิล จนนำไปสู่งานออกแบบที่สร้างสรรค์ต่างๆ เป็นการหาหนทางใหม่ๆในการใช้วัสดุสุดทนที่ยากจะย่อยสลายนี้ทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติกไ้ด้อีกทางหนึ่งด้วย


เชือกพลาสติก (รีไซเคิลคอมโพสิต)
โดย บริษัท รีเวสเทค จำกัด
รหัสวัสดุ: MI : 01004-01
สืบค้นเพิ่มเติม: https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI01004-01
#วัสดุ
เส้นพลาสติกรีไซเคิล ผลิตจากการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่าง ๆ 90%
และฟางข้าวจากชาวนาจังหวัดนครราชสีมา 10%
#รายละเอียด
โดยใช้กระบวนการเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดเกลียวคู่ (twin screw extruder)
ซึ่งเป็นเอกซ์ทรูเดอร์ (extruder) ที่พัฒนาขึ้นมาโดยภายในกระบอก (barel) มีสกรู (screw) 2
อันวางขนานกันตามแนวนอน ช่วยให้การลำเลียง ผสม นวด วัตถุดิบ ที่มีความชื้นสูงได้ดี วัสดุนี้ได้ผ่านการปรับปรุงสูตรจนมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีกลิ่นธรรมชาติ
#จุดเด่น
มีความยืดหยุ่น ทนทานต่อการดึงยืด ต้านทานแรงกระแทกและมีความแข็งแรงดัดเพิ่มขึ้น
#ลักษณะการใช้งาน
สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเฟอร์นิเจอร์ได้


พลาสติกรีไซเคิลพีแอลเอพลัส
โดย บริษัท พีแอลเอพลัส จำกัด
รหัสวัสดุ MI : 01000-01
สืบค้นเพิ่มเติม : https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI01000-01
#วัสดุ
พลาสติกชีวภาพรีไซเคิล ชนิดพีแอลเอ (PLA : Polylactic acid)
#รายละเอียด
นำแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งในธุรกิจร้านกาแฟรักษ์โลก มาบดเป็นเกล็ด (flakes) สามารถหลอมขึ้นรูป ฉีดเข้าแม่พิมพ์ หรือฉีดเป็นเส้นและตัดเป็นเม็ดพลาสติก (pellets) ให้กลายเป็นพลาติกรีไซเคิลหลังการใช้งานของผู้บริโภค (Post-Consumer Recycled Resin)
#จุดเด่น
ผลิตจากทรัพยากรหมุนเวียนและย่อยสลายได้ทางชีวภาพในสภาวะอุตสาหกรรม (Industrial Compostable) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ทดแทนการใช้พลาสติกที่ผลิตจากฟอสซิล มีความแข็งแรง
#ลักษณะการใช้งาน
สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง วัสดุตกแต่ง เครื่องประดับ สินค้าแฟชั่น


แผ่นพลาสติกรีไซเคิลประดับตกแต่ง
โดย Apawan Studio
รหัสวัสดุ : MI : 00975-01
สืบค้นเพิ่มเติม: https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI00975-01
#วัสดุ
หลอดพลาสติก PP ที่ผ่านการใช้งานแล้ว
#รายละเอียด
สร้างงานศิลปะจากการนำหลอดพลาสติก PP ที่มีการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องประดับ
ที่มีความสวยงาม
#จุดเด่น
มีความต้านทานน้ำ มีความแข็งแรง มีความใส มีลักษณะมันวาว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
#ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้ทำเครื่องประดับ


คอมโพสิตจากเศษวัสดุทางการเกษตร
โดย โอ ดับเบิ้ลยู สตูดิโอ
รหัสวัสดุ : MI : 00976-01
สืบค้นเพิ่มเติม: https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI00976-01
#วัสดุ
แผ่นคอมโพสิตชีวภาพกึ่งแข็งสำหรับงานตกแต่ง ทำจากขยะทางการเกษตรในท้องถิ่น 25% เช่น เส้นใยธรรมชาติจากหญ้าแฝก แกลบข้าวโพด และใบตองแห้ง และถุงช้อปปิ้งรีไซเคิลที่ทำจากโพลีโพรพิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) 75%
#รายละเอียด
สีของแผ่นคอมโพสิตจะขึ้นอยู่กับขยะทางการเกษตรและถุงใช้แล้วที่นำมาผลิต เส้นใยธรรมชาติที่รวบรวมมาจากแหล่งต่าง ๆ ในท้องถิ่นจะถูกนำมาปั่นด้วยความเร็ว 5,000 – 6,000 รอบต่อนาที เป็นเวลาหนึ่งนาที จนวัสดุแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ถุงพลาสติก LDPE จะถูกตัดเป็นสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ๆ ประมาณ 165 x 165 มิลลิเมตร แล้วจึงนำไปหลอมที่ 100 – 130 °C โดยการเทหล่อบนแม่พิมพ์แผ่นเหล็กร้อนเพื่อให้วัสดุไหลและยึดเกาะกับเส้นใยเศษวัสดุจนเป็นเรซินคอมโพสิต ได้เป็นคอมโพสิตชีวภาพกึ่งโปร่งแสงและมีความเป็นเส้นใยอยู่บางส่วน
#จุดเด่น
สามารถปรับแต่งสีสัน สัดส่วนเส้นใย รูปร่างสองมิติและความแข็งได้
#ลักษณะการใช้งาน
เหมาะสำหรับการตกแต่งพื้นผิว


แผ่นอะคูสติกพิมพ์ลายกราฟิก
โดย บริษัท เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
รหัสวัสดุ MI : 00414-05
สืบค้นเพิ่มเติม: https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI00414-05
#วัสดุ
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ (PET) 100% ซึ่งรีไซเคิลจากขวดพลาสติกใช้แล้ว 60%
#รายละเอียด
เส้นใยโพลีเอสเตอร์ถูกเชื่อมประสานด้วยกระบวนการอบความร้อน ไม่มีส่วนผสมของกาว ปราศจากฟอร์มัลดีไฮด์ หรือสารอินทรีย์ไอระเหย (VOCs) ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย แผ่นอะคูสติกมีขนาด 1,220 x 2,800 มิลลิเมตร มีความหนาตั้งแต่ 7 – 12 มิลลิเมตร มีสีมาตรฐาน 38 สี และสามารถพิมพ์สีพิเศษ และลวดลายต่าง ๆ ได้ โดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับของตัววัสดุ
#จุดเด่น
วัสดุนี้มีค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (NRC) ที่ 0.45 ตามมาตรฐาน AS ISO 354-2006 ซึ่งสามารถลดเสียงรบกวนได้ประมาณ 45% มีคุณสมบัติกันไฟตามมาตรฐานของเทศบัญญัติยุโรป CE Marking ค่าความคงทนของสีที่ระดับ 3 ตามมาตรฐาน ISO 105-B02 และสามารถนำไปขอรับมาตรฐานอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม LEED ได้ ในเรื่องการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและคุณภาพอากาศภายในอาคาร รวมถึงทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี
#ลักษณะการใช้งาน
เหมาะนำไปกรุฝ้าเพดานหรือปูผนังเพื่อดูดซับเสียงภายในอาคารแผ่นพลาสติกผสมกากกาแฟ
โดย บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
รหัสวัสดุ MI : 00306-13
สืบค้นเพิ่มเติม https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI00306-13
#วัสดุ
วัสดุคอมโพสิตที่ประกอบด้วยกากกาแฟบดที่นำมารีไซเคิล 35-60% กับตัวประสานโพลิเมอร์
#รายละเอียด
กากกาแฟบดรีไซเคิลส่วนใหญ่ได้มาจากร้านกาแฟสตาร์บัคส์ในกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นจะใช้กาแฟในสัดส่วนต่างกัน ตั้งแต่ 35 – 60% โดยน้ำหนัก วัสดุนี้ง่ายต่อการทำความสะอาดและใช้งานได้หลากหลาย สามารถสั่งผลิตเป็นแผ่นโมเสค แผ่นกระเบื้อง หรือแผ่นวัสดุขนาดใหญ่ได้ตามต้องการ กาแฟบดที่ทิ้งแล้วนี้มีสีตามธรรมชาติตั้งแต่สีน้ำตาลถึงดำ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบตั้งต้น แผ่นโมเสคมีขนาด 15 x 15 มิลลิเมตร และ 15 x 30 มิลลิเมตร หนา 2 มิลลิเมตร แผ่นกระเบื้องมีขนาด 40 x 180 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร มีสีต่าง ๆ ได้แก่ Espresso, Chocolate Chips, Cappuccino, Green Bean, City Roast และ Olive
#จุดเด่น
สามารถสั่งทำพิเศษให้มีสีสัน ขนาด และรูปร่างต่าง ๆ ได้ตามต้องการ วัสดุมีคุณสมบัติกันไฟลามตามมาตรฐาน ASTM E84 Class B ต้านทานรอยเปื้อนตามมาตรฐาน ISO 10545-14:1995 มีคุณสมบัติการดูดซึมน้ำได้มาตรฐาน ISO 10545-3:1995 และความทนทานต่อสารเคมี ตามมาตรฐาน ISO 10545-13:1995
#ลักษณะการใช้งาน
เหมาะใช้เป็นวัสดุปิดผิว แผ่นกระเบื้อง แผ่นโมเสค ผลิตภัณฑ์ของขวัญ จานรองแก้ว และแม่เหล็กติดตู้เย็น เป็นต้น


POLY-ALUMINUM
โดย Maxis Products Company Limited
รหัสวัสดุ MC 6843-04
ฐานข้อมูล Material ConneXion
#วัสดุ
แผ่นคอมโพสิตรีไซเคิลจากกล่องบรรจุเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ประกอบด้วยโพลิเอทิลีน (PE) 80% และอะลูมิเนียม 20%
#รายละเอียด
วัสดุนี้ได้มาจากแผ่นเคลือบด้านในของกล่องกระดาษบรรจุเครื่องดื่ม โดยกล่องเครื่องดื่มที่ทิ้งแล้วจะถูกย่อยเป็นชิ้นเล็กแล้วนำไปปั่นในน้ำ เพื่อแยกส่วนที่เป็นกระดาษออกและส่งไปยังโรงงานรีไซเคิล ส่วน PE และอะลูมิเนียมที่ได้ จะถูกหลอมด้วยความร้อนแล้วอัดรีดและขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยแม่พิมพ์ แล้วนำไปแช่ในน้ำเพื่อให้เย็นตัวลง และผึ่งลมให้แห้งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
#จุดเด่น
สามารถขึ้นรูปได้ถึงขนาด 25 x 25 เซนติเมตร (9.8 x 9.8 นิ้ว) ความหนาตั้งแต่ 10 – 70 มิลลิเมตร (0.4 – 2.8 นิ้ว)
#ลักษณะการใช้งาน
บริษัทตั้งใจจะพัฒนาวัสดุนี้เพื่อนำไปปูทางเท้า เหมาะสำหรับงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานออกแบบนิทรรศการ ตกแต่งร้านค้าปลีกและงานเฟอร์นิเจอร์ 


ECONYL® Regenerated Nylon Yarns for Carpet
โดย Aquafil USA
MC 7417-01
รูปและข้อมูลจากฐานข้อมูล Material ConneXion
#วัสดุ
ด้ายเส้นใยไนลอน 6 ที่มีผิวฟูจากการพ่นลม (ATY) ที่ประกอบด้วยเส้นใยยาวต่อเนื่องหลายเส้น เป็นไนลอนที่ได้จากวัตถุดิบรีไซเคิลทั้งหมด นำมาผ่านกระบวนการดีโพลีเมอไรเซชั่นซึ่งเป็นการสลายโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกให้เป็นองค์ประกอบเดี่ยวของคาโปรแลคตัม มีโครงสร้างเหมือนกับคาโปรแลคตัมบริสุทธิ์ที่ได้จากปิโตรเลียม
#รายละเอียด
การสร้างไนลอนขึ้นใหม่ได้ด้วยวิธีการทางเคมีนี้ช่วยแก้ปัญหาของเรซินรีไซเคิลได้หลายประการ เช่น ข้อจำกัดการใช้สีและคุณภาพของเส้นใยที่เกิดจากความหลากหลายของแหล่งวัตถุดิบและการใช้งานของวัสดุก่อนนำมารีไซเคิล กระบวนการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อทำขยะไนลอนให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนรวมทั้งสิ้นเปลืองพลังงานต่ำและใช้น้ำน้อยลงกระบวนการนี้พัฒนาขึ้นเพื่อทำขยะไนลอนให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อนรวมทั้งสิ้นเปลืองพลังงานต่ำและใช้น้ำน้อยลง 


Cabonyx
โดย บริษัท วี.พี. วู๊ด จำกัด
รหัสวัสดุ MI : 00362-01
สืบค้นเพิ่มเติม : https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B9…/info/MI00362-01
#วัสดุ
แผ่นวัสดุคอมโพสิตจากพลาสติก 50% และเส้นใยไม้ 50% ซึ่งเป็นเศษวัสดุจากโรงงานอุตสาหกรรม
#รายละเอียด
วัสดุทดแทนแผ่นไม้นี้ทำโดยวิธีการอัดรีดขึ้นรูป ส่วนผสมของเส้นใยกับพลาสติกหลอมจะถูกอัดผ่านหัวฉีดออกมาได้เป็นแผ่นวัสดุแบนทั้งแบบแผ่นทึบตันหรือแผ่นกลวงที่มีผิวทึบด้านหน้าและด้านหลัง มีสีน้ำตาลแดง มีหน้ากว้างตั้งแต่ 5-30 เซนติเมตร หนาตั้งแต่ 0.8-3.8 เซนติเมตร มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร สามารถสั่งทำขนาดพิเศษได้ตามต้องการ
#จุดเด่น
สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ออกแบบมาเพื่อใช้แทนไม้สำหรับใช้ภายนอกอาคาร ทนน้ำ ทนปลวก ไม่ผุหรือเสื่อมสภาพ
#ลักษณะการใช้งาน
เหมาะใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สำหรับปูพื้น ผนังและเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง


แผ่นมิลเลอร์
โดย บริษัท แพน เอเซีย จำกัด
รหัสวัสดุ : MI : 00837-03
สืบค้นเพิ่มเติม https://www.tcdcmaterial.com/…/%E0%B8…/info/MI00837-03
#วัสดุ
แผ่นมิลเลอร์ (กระจก)
#รายละเอียด
แผ่นพลาสติกอะคริลิก หรือ อะคริลิกกระจก ที่มีลักษณะสะท้อนเงาและใสเหมือนกระจก สามารถทำสีได้หลากหลาย
#จุดเด่น
ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ มีนํ้าหนักเบาและขึ้นรูปได้ด้วยความร้อน
#ลักษณะการใช้งาน
เป็นพลาสติกสำหรับงานภายนอกและภายในเช่น ป้ายโฆษณา ชั้นโชว์สินค้าจัดบู๊ทนิทรรศการ ทำชั้นเครื่องสำอางค์ ตกแต่งเครื่องเสียงรถยนต์


room Books ร่วมกับ CEA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Agency) และ ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Material & Design Innovation Center) ขอนำเสนอวัสดุไทยที่อยู่ในฐานข้อมูลวัสดุไทย TCDC Material Database และวัสดุที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฐานข้อมูลวัสดุระดับนานาชาติจาก Material ConneXion เพื่อร่วมสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ให้กับนักออกแบบ และผู้ประกอบการสู่แนวทางวัสดุที่ตอบสนองต่อทั้งธุรกิจและงานออกแบบ โดยเฉพาะในแง่ของความยั่งยืนที่เปิดกว้าง

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tcdcmaterial.com
อีเมล: [email protected]
โทร. 0-2105-7400 ต่อ 254, 241 ตั้งแต่เวลา 10.30-19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

เนื้อหา: ศูนย์นวัตกรรมด้านวัสดุและการออกแบบ (Material & Design Innovation Center)
เรียบเรียง: Lily J.