ราคาบ้าน 2566

ราคาบ้าน 2566 ไตรมาส 1 บ้านหรูในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ราคาลดลง

ราคาบ้าน 2566
ราคาบ้าน 2566

ราคาบ้าน 2566 ไตรมาส 1 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2566 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ -1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4

ทั้งนี้ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2566 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่ลดลงร้อยละ -1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 (QoQ) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับลดลงของการปรับราคาขายบ้านเดี่ยวที่มีราคาแพงในกลุ่มราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพฯ และกลุ่มราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปในจังหวัดปริมณฑล ส่วนดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

สำหรับ ดัชนีภาพรวมราคาห้องชุดที่อยู่ระหว่างขายในพื้นที่กรุงเทพฯมีการปรับตัวขึ้นร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 โดยห้องชุดในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการปรับตัวร้อยละ 2.9 แต่ในปริมณฑลเริ่มปรับลดลงร้อยละ -1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) เพื่อส่งเสริมการขายห้องชุดที่เปิดมาก่อนหน้าและยังเหลือขายอยู่

ส่วนศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้จัดทำดัชนีราคาที่อยู่อาศัย 2 รายการ ประกอบด้วย (1) ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ (บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์) และ (2) ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2566 โดยพบว่า ดัชนีภาพรวมราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2566 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 128.3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2565 (QoQ) พบว่า ดัชนีภาพรวมราคาบ้านจัดสรรลดลงเล็กน้อยร้อยละ -1.5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าราคาบ้านจัดสรรในปี 2566 ได้มีการปรับตัวขึ้นจากปีก่อนแล้ว แต่มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 1 ปี 2566 เนื่องจากมีการปรับลดราคาขายเล็กน้อยเพื่อการกระตุ้นยอดขายบ้านจัดสรร และเสนอให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อของกลุ่ม Real Demand

อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาพรวม ราคาบ้าน 2566 ตามพื้นที่ พบว่า

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.0 ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -0.1
  • 3 จังหวัดปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี) มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -2.6 (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 3)

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า “การเปลี่ยนแปลงราคาที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ส่วนใหญ่เป็นการปรับราคาลงจากโครงการประเภทบ้านเดี่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่าที่เปิดขายมาก่อนหน้าไตรมาสนี้ และการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นต้นทุนเดิม และพบว่าส่วนมากเป็นโครงการในพื้นที่ปริมณฑล แต่อย่างไรก็ตาม ผลการสำรวจภาคสนามได้พบว่าโครงการบ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นใหม่มีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้นแล้ว”

ขณะที่ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2566 มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -3.0

  • กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.1 ลดลงร้อยละ -2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -1.2 การลดลงของราคารบ้านเดี่ยวในกรุงเทพพฯในไตรมาสนี้ เป็นการส่งเสริมการขายบ้านเดี่ยว โดยมีการลดราคาส่วนใหญ่เป็นบ้านเดี่ยวที่มีราคาในระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไปที่มีการพัฒนามากในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะพบมากในโซนราษฎร์บูรณะ-บางขุนเทียน-ทุ่งครุ-บางบอน-จอมทอง โซนพระโขนง-บางนา-สวนหลวง-ประเวศ และโซนลาดพร้าว-บางกะปิ-วังทองหลาง-บึงกุ่ม-สะพานสูง-คันนายาว
  • 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ลดลงร้อยละ -3.8 (ดูตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 1 – 3) โดยเป็นการลดลงในกลุ่มระดับราคา 7.51 – 10 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะพบมากในโซน บางกรวย-บางใหญ่-บางบัวทอง-ไทรน้อย โซนเมืองนนทบุรี-ปากเกร็ด และโซนเมืองปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว-สามโคก

ที่มา ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/67394

บทความที่เกี่ยวข้อง

ราคาที่ดินต่างจังหวัด 2566 พุ่งพรวด พื้นที่ไหนขึ้นสูงสุดเช็กเลย

เช็ก ราคาที่ดิน 2566 แนวโน้มเพิ่ม 8% เผย 5 ทำเลทอง ราคาขึ้นสูงสุดใน กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

อัปเดต ราคาดอกเบี้ยบ้าน 2566