VOA SPACE รีโนเวต โชว์รูมรถจักรยานยนต์ ให้เป็นแหล่งรวมตัวของนักสร้างสรรค์

โครงการนี้เกิดจากการ รีโนเวต อาคารที่เคยเป็นโชว์รูมรถจักรยานเก่าเพื่อใช้เป็นแหล่งรวมตัวของนักสร้างสรรค์ แม้ว่าเสาและคานของอาคารเดิมได้รับการคงไว้เพื่อบอกเล่าเรื่องราวดั้งเดิมของสถานที่แต่ด้วยโครงสร้างอาคารเดิมมีลักษณะเป็นตาราง (grid) และมีระยะช่วงเสาขนาด 4 x 4 เมตร

ซึ่งไม่ตอบโจทย์การใช้งานภายในโครงการ ที่ต้องการพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ผู้ออกแบบจึงตัดสินใจ รีโนเวต รื้อผนังออกทั้งหมดให้เหลือเพียงโครงสร้างเสา และคานคอนกรีต แล้วเสริมโครงสร้างทรัสประกบโครงสร้างเดิมไว้บางจุดเพื่อเสริมความแข็งแรง ก่อนจะจัดวางฟังก์ชันต่าง ๆ ลงไปตามสเปซที่อยู่ระหว่างช่วงเสาและคาน โดยออกแบบแต่ละส่วนให้แตกต่างกัน เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย แทรกพื้นที่สีเขียวขนาดย่อมไว้ตามจุดต่าง ๆ


ฟังก์ชันในโครงการประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ โซนคาเฟ่ที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคาร และโคเวิร์กกิ้งสเปซด้านหลัง ซึ่งมีการออกแบบฮาร์ดสเคปให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ด้านการสร้าง Amphi-Theater และคอร์ตสำหรับรองรับกิจกรรมเอ๊าต์ดอร์ การตกแต่งภายในเน้น การสร้างบรรยากาศเรียบเท่ด้วยการใช้โทนสีดำ เทา และขาว เพื่อให้กลมกลืนกับสีเดิมของโครงสร้างคอนกรีต

สะพานบนชั้น  2 ทำหน้าที่เชื่อมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน พร้อมกับตั้งใจเผยให้เห็นให้เห็นความงามของโครงสร้างอาคารเดิม และสร้างประสบการณ์การเข้าถึงที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้ใช้พื้นที่เกิดการตั้งคำถามถึงบริบทต่าง ๆ ในแต่ละสเปซที่ได้เข้าไปสัมผัส เอื้อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์การเป็นพื้นที่ที่มุ่งหมายให้เหล่าสถาปนิก นักออกแบบ และบุคคลทั่วไปเกิดประสบการณ์การรับรู้ในเชิงงานออกแบบในทุก ๆ พื้นที่ของโครงการ


ติดต่อ: https://www.facebook.com/voaspace
ที่ตั้ง: 185/5 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่นออกแบบ: EKAR + CDO
ภาพ: EKAR

THE GREAT ROOM โคเวิร์กกิ้งสเปซ ภายใต้ดีไซน์ที่งดงามไร้กาลเวลา