SCG EldercareSolution

จากงานสถาปนิกสยามที่เพิ่งจบไป บูธ SCG ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานอย่างล้นหลาม และโซนที่คนให้ความสนใจเป็นพิเศษจนบูธแน่นขนัดตลอดเวลานั้น ก็คือโซนของ SCG EldercareSolution ซึ่งจัดแสดงบูธภายใต้ธีม “Fall Prevention”  ในรูปแบบบ้านทั้งหลัง(Whole House Friendly Elderly Living Environment) โดยได้นำนวัตกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถทำกิจวัตร ประจำวัน ต่างๆ ภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงต่อการลื่นล้มและป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รองรับความเสื่อมถอยของร่างกาย ทั้งในด้านการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวร่างกาย และความไม่สมดุลของฮอร์โมนและอารมณ์  รวมทั้งให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตร่วมกับทุกคนในบ้านและสังคมได้อย่างมีความสุข  นำมาจัดแสดงให้เห็นจริงทั้งห้องน้ำ ห้องนอน บันได  และทางเดินนอกตัวบ้าน ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงที่จะเกิดการหกล้มมากที่สุด

MOU_9839

ทั้งนี้ ภายในโซนยังมีGimmick ที่สื่อสารเรื่องการเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  โดยเริ่มตั้งแต่

  • รู้จัก “SCG Eldercare Solution” ที่จะช่วยตอบโจทย์เรื่องการเตรียมบ้านที่ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัย
  • รู้จัก “ตัวเอง” ที่ให้ผู้สูงอายุสามารถรู้ถึงสมรรถภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงเมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัย ด้วยเครื่องวิเคราะห์แรงกดฝ่าเท้า เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของการเกิดการหกล้ม และการวัดตัวของ ผู้สูงอายุแบบ customize เพื่อออกแบบและติดตั้งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้สูงอายุ แต่ละบุคคล
  • รู้จัก “แนวคิดของบ้านผู้สูงอายุ” ที่ให้ความสำคัญตั้งแต่การให้คำปรึกษาเรื่องโครงสร้าง การตกแต่ง บ้าน การจัดวาง รวมทั้งการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมี ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสะดวกกับผู้สูงอายุแต่ละคนมากยิ่งขึ้น
  • รู้จัก “เลือกให้เหมาะกับตัวเอง” ที่แนะนำการเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสมรระภาพทางร่างกาย ของแต่ละบุคคล

MOU_0140

MOU_0129

 

 

IMG_7202

IMG_7192

IMG_7049

MOU_0132

 

นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าชมบูธได้ร่วมสนุกและแชร์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ในรูปแบบ InteractivePhoto Booth และแชร์ผ่าน Social Media รวมทั้งมีการจำลองการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุภายในบ้าน ในรูปแบบของ Motion Graphic บน Multi-screen เพื่อให้มีความน่าสนใจและเข้าใจมากขึ้นด้วยการนำเสนอในธีม “สูงวัย “ล้ม” เรื่องใหญ่” ที่ต้องการให้คนหันมาสนใจและใส่ใจในการเตรียมบ้านให้ปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุ ตามแนวทางการดำเนินงานหลักของธุรกิจ

MOU_0176

MOU_0258

MOU_9849

สำหรับผู้สนใจเตรียมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ สามารถขอรับคำปรึกษาและชมสินค้าได้ที่: SCG EXPERIENCE,SCG HOME SOLUTION (เฉพาะบางสาขา) และ COTTO STUDIOดอนเมือง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ SCG Contact Center: 0 2586 2222, Email: [email protected]