Module collection จาก DEESAWAT โต๊ะก็ดี เก้าอี้ก็ได้ กระถางต้นไม้ก็ยังได้อีก!

Module collection โปรเจ็คต์ที่เกิดจากความร่วมมือของ DEESAWAT x SCG x Jacob Jensen Design|KMUTT ที่พยายามพลิกมุมมองเพื่อสร้าง “ความยั่งยืน” ในงานออกแบบ และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

แม้ปัจจุบันได้มีผู้ประกอบการหลายรายนำวัสดุเหลือใช้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งหรือลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่ทำอยู่นั้น อาจเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และหากไม่มีการออกแบบที่ครบวงจรเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เราก็คงต้องปัญหานั้นอย่างไม่มีวันจบสิ้น

MODULE collection ออกแบบภายใต้การคำนึงถึงการออกแบบที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ Lifecycle แรกของตัวสินค้า และยังมีการออกแบบฟังก์ชั่นให้ Lifecycle ที่ 2 อีกด้วย

ในส่วนของที่นั่งไม้สัก เป็นไม้ที่มีการใช้งานได้คงทนทั้งภายนอกภายใน จึงมีการออกแบบให้เรียบง่าย และมีกระบวนการไสไม้ให้น้อยที่สุด เผื่อว่าอนาคตสามารถนำไม้ดังกล่าวไปใช้เป็นวัสดุใหม่ในการทำผลิตภัณท์ต่างๆ และส่วนของซีเมนต์จาก SCG นั้น ผลิตด้วยกระบวนการ 3D printing เพื่อลดการทำแม่พิมพ์ในการขึ้นชิ้นงาน และยังมีการออกแบบเซาะร่องในตัวชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นสนาม หรือรั้วต้นไม้ได้ในกรณีที่ไม่ได้ใช้งานแล้วหรือมีการแตกหักเสียหาย

DEESAWAT เลือกร่วมงานกับ SCG โดยมีเป้าหมายในการทดลองนำปูนซีเมนต์กลับมารีไซเคิล ซึ่งในปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะมีต้นทุนในการขนย้ายสูง และต้องใช้เครื่องจักรที่ใหญ่มากในการบดย่อยสลาย ดังนั้นถ้าเจ้าของสินค้าสามารถนำชิ้นงานซีเมนต์ไปใช้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง ก็สามารถลดการเกิดคาร์บอนจากกระบวนการต่างๆ ได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ การออกแบบชิ้นงานในลักษณะ module หรือ modular ยังใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ตอบโจทย์สถานการณ์โรคระบาด ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการปิดกิจการ หรือ ต้องจัดเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อรักษาระยะห่าง ดังนั้น การออกแบบจึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน เคลื่อนย้าย หรือจัดรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมได้ตลอดเวลาเหมือนเลโก้ และเนื่องจากชิ้นส่วนต่างๆนั้นเป็นการออกแบบโดยใช้ 3D printing ก็ยิ่งทำให้ลูกค้าสามารถสั่งทำชิ้นส่วนใหม่เพื่อให้เหมาะสมได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ สินค้าคอลเล็กชั่นนี้ ยังเป็นการทำงานโดยเน้นการสื่อสารไปสู่นักออกแบบทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่เพื่อให้การออกแบบนั้นคำนึงในทุกขั้นตอนของการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการลดของเสียจากการผลิต การออกแบบเพื่อให้สินค้านั้นสามารถใช้งานได้หลากหลาย และยึดอายุการใช้งานของสินค้า รวมถึงมีการออกแบบทางออกของสินค้าหลังการใช้งานแล้ว เพื่อที่จะต่อยอดไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตอีกครั้ง หรือเป็นสินค้าที่สามารถนำไปใช้ต่อได้จริง

ออกแบบ-ผลิต: DEESAWAT x SCG x Jacob Jensen Design|KMUTT

สนใจติดต่อ โทร. 0-2521-1341

www.deesawat.com

เรื่อง-ภาพ: DEESAWAT

เรียบเรียง: psuw

#roomดีไซน์ไทย#DEESAWAT