Low Cost Housing แบบบ้านงบจำกัด ยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสในกรุงเทพฯ และ 25 จังหวัดภาคกลาง ดำเนินงานโดยกองทัพภาคที่ 1 และจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 พร้อมสนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เข้ามาร่วมลงพื้นที่จริงในการปฏิบัติงานด้วย

โดยบริษัทสถาปนิกอย่าง Vin Varavarn Architects Ltd. หรือ VVA นำโดย คุณวิน-ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ เข้ามาช่วยปรับรูปแบบบ้านเดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานมากขึ้น ทั้งความสวยงาม โครงสร้าง สัดส่วน และรูปแบบการก่อสร้างภายใต้การบริหารข้อจำกัดด้านการใช้วัสดุ การก่อสร้าง ต้นทุน และปัญหาหน้างาน โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับพฤติกรรมการใช้งานเเละความปลอดภัย ไปพร้อม ๆ กับความสวยงามในรูปแบบที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่าย แบบบ้านโครงสร้างเหล็กเดิมที่มีแบบมาตรฐานเดียว จึงได้รับการออกแบบใหม่ให้เป็นแบบมาตรฐาน 4 แบบ ที่สามารถปรับเพิ่มให้เป็น 8 แบบได้ตามหน้างานของพื้นที่ก่อสร้างจริง

โดยแต่ละแบบสถาปนิกจะกำหนดวิธีการปรับขยายตัวบ้าน เพื่อลดปัญหาหน้างานลงให้ได้มากที่สุด เนื่องจากแต่ละครอบครัวจะมีการจับจองขนาดที่ดินไม่เท่ากัน อีกทั้งจำนวนสมาชิกที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแบบบ้านไปตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย หรือที่เรียกว่า custom-made ซึ่งยังต้องคงรักษาภาพรวมของงานออกแบบที่ได้มาตรฐานไว้

ตัวบ้านลดความร้อนด้วยการปรับวัสดุหลังคาเป็นเมทัลชีทแบบมีฉนวน PU ความหนา 1 นิ้ว ส่วนผนังและพื้นเป็นวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ที่ตัดงานติดตั้งฝ้าออกไปเพื่อลดงบประมาณ เเละช่วยให้บ้านดูโปร่งขึ้น มีพื้นที่สามารถทำชั้นลอยได้ สำหรับบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยหลายคน ในส่วนโครงสร้างก็มีการเชิญทีมวิศวกรมาช่วยรีเช็คความแข็งแรงของบ้านเเต่ละหลังก่อนทุกครั้ง   ซึ่งความท้าทายในช่วงการก่อสร้าง  ด้วยสภาพพื้นที่ที่แออัดและพื้นดินที่มีขยะทับถมมานาน รวมถึงน้ำขยะที่อยู่ใต้พื้นขยะที่เอ่อขึ้นมาเวลาฝนตก ทำให้เป็นอุปสรรคระหว่างก่อสร้างไม่น้อย แต่ก็สำเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากทหารช่างที่มีความสามารถในการก่อสร้างบ้าน

และนี่คือผลลัพธ์ที่ทุกภาคส่วนสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดด้านการใช้วัสดุ การควบคุมต้นทุน การขนย้ายวัสดุท่ามกลางพื้นที่อันแออัด จนสามารถสร้างบ้านพักอาศัยที่ใช้งานและพักพิงได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสะดุดตา

ออกแบบ : Vin Varavarn Architects

ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พอเพียงพรรณา สถาปัตย์+กสิกรรม
อาคารโมเดิร์นผสานโคกหนองนาโมเดล