ปลูกพืชต้องรู้ “ซิงค์ออกไซด์” ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านโรคได้ดี

ขึ้นชื่อว่าการเพาะปลูกแล้วอาจมีขนาดพื้นที่เล็กใหญ่แตกต่างกันไปบางคนปลูกแปลงผักเล็กๆ ที่บ้านไว้หย่อนใจ บางคนทำเป็นสวนหรือไร่นาขนาดใหญ่เพื่อใช้เลี้ยงชีพ แต่ไม่ว่าจะเพาะปลูกบนพื้นที่เล็กใหญ่ขนาดไหนเพาะปลูกพืชประเภทใดก็ตาม สิ่งสำคัญที่นักปลูกต้องรู้คือธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ที่ต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอ สม่ำเสมอ และบำรุงครบทุกส่วน

ธาตุอาหารสำหรับพืชรู้จักกันคือ “ปุ๋ย” ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แต่รู้หรือไม่ธาตุอาหารเสริมก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชด้วย ซึ่งมีแร่ธาตุเสริมสำคัญอย่างหนึ่งที่พืชแทบจะทุกประเภทจำเป็นต้องได้รับอย่างเพียงพอเหมือนกัน นั่นก็คือ ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxzide) ซึ่งมีลักษณะเป็นผงสีขาว ทำหน้าที่ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ โดยถูกใช้ในอาหารเสริม เวชภัณฑ์ รวมทั้งทางการเกษตรด้วย

ป้องกันโรคพืช

ในภาคการเกษตร มีการใช้ประโยชน์จากซิงค์ออกไซด์โดยผสมน้ำเพื่อฉีดพ่นบำรุงพืช เพื่อเป็นอาหารเสริมทางใบให้กับพืช เพิ่มภูมิต้านทานโรค ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศได้ดี เมื่อพืชเติบโตอย่างแข็งแรงก็จะออกผลแตกรวงและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะของพืชแต่ละประเภท ที่สำคัญซิงค์ออกไซด์ยังมีส่วนในการสร้างคลอโรฟีลล์ในพืช ซึ่งคลอโรฟีลล์มีส่วนสำคัญในการเคลื่อนย้ายคาร์โบไฮเดรตและกระตุ้นการใช้น้ำตาลในพืช ทำให้พืชแตกใบอ่อนได้ดี โตเร็ว ผลงาม และมีรสชาติหวานอร่อย

แต่ทั่วไปแล้ว ปัญหาของการใช้ซิงค์ออกไซด์คืออนุภาคขนาดไมโครเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำให้ละลายน้ำได้ไม่ดี เมื่อนำไปผสมกับน้ำเพื่อใช้งานมักจะอุดตันที่หัวฉีด หรือเมื่อฉีดพ่นออกไปแล้วอาจมีการจับตัวเป็นก้อนที่ใบพืช ทำให้พืชดูดซึมได้ไม่เต็มที่ จากปัญหาเหล่านี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ได้คิดค้นและพัฒนาปุ๋ยหมีขาว รีอินฟอกซ์ปุ๋ยสูตรพิเศษที่มี “นาโนซิงค์ออกไซด์” พัฒนาด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีเฉพาะ ที่ลดขนาดอนุภาคของซิงค์ออกไซด์จากระดับไมโครเมตรซึ่งมีขนาดใหญ่ ให้เล็กลงเหลือระดับนาโนเมตรทำให้ละลายน้ำได้ดี ไม่อุดตันหัวฉีดพ่น และที่สำคัญคือง่ายต่อการดูดซึมของพืชทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่

ด้วยอนุภาคระดับนาโนเมตร ทำให้สามารถดูดซึมและให้ประโยชน์ต่อพืชได้อย่างเต็มที่ ใช้ในปริมาณเพียง 1 ลิตรต่อพื้นที่ 7-10ไร่ต่อการใช้ 1 ครั้ง และเมื่อพืชได้รับซิงค์ออกไซด์อย่างเพียงพอก็จะเป็นผลดีต่อดอก รสชาติ ขนาด ปริมาณผลผลิต และที่สำคัญก็คือพืชจะแข็งแรงและมีภูมิต้านทานโรคที่ดีอีกด้วย