ทำไม “กล้วยไม้” ไม่ออกดอก

คำถามเจอบ่อยสำหรับใครเลี้ยงกล้วยไม้ นั่นคือ ทำไม “กล้วยไม้” ไม่ออกดอก ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ 2 ประการ คือ

ฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสจุฬาภรณ์ กล้วยไม้
ฟาแลนนอปซิสพริ้นเซสจุฬาภรณ์
geodorum ว่านจูงนาง เป็นประเภทกล้วยไม้ดิน มีดอกสีขาวปากเหลือง
ว่านจูงนาง” เป็นประเภทกล้วยไม้ดิน มีดอกสีขาวปากเหลือง

1.”ตำแหน่งที่ปลูกไม่เหมาะสม” สภาพแวดล้อมและปริมาณแสงแดดไม่ดี ควรย้ายที่ปลูก ให้ต้นได้รับแสงแดดเพียงพอ อย่างน้อยโดนแดดครึ่งวันเช้า และควรรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ จะใช้ปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำ ปุ๋ยน้ำ หรือปุ๋ยละลายช้าก็ได้ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกล้วยไม้ชนิดนั้นๆ

2. “เกิดจากความไม่สมบูรณ์ของต้น” วิเคราะห์ได้ว่าเนื่องจากอาจจะไม่ได้รับน้ำ และธาตุอาหารที่เพียงพอที่จะแทงช่อดอก หรืออาจจะมีต้นที่แคระแกร็นไม่สมบูรณ์จนไม่สามารถออกดอกได้ โดยปกติควรใส่ปุ๋ยสัปดาห์ละครั้ง และให้ครั้งละน้อยๆ แต่บ่อยครั้ง ซึ่งดีกว่าให้ครั้งละมากๆ แต่นานๆ ครั้ง

 

กล้วยไม้ ไม่ออกดอก

ชมภาพ “กล้วยไม้” สวยๆ มากมายได้ ที่นี่