บ้านและสวน | วันที่ 16 มกราคม 2565 | EP.3

ช่วงบ้าน “บ้านลมดี”

  • ออกแบบ : คุณภานุพล ศีลแดนจันทร์ บริษัท PAA

ช่วงสวน “สวนสบายใจ”

  • เจ้าของ : คุณสุชาต
  • ออกแบบ : คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape

ช่วงมุมใหม่ “HEY! Coffee Watcharapol”

  • เจ้าของ : คุณอภินัย วรรณไพโรจน์
  • ออกแบบ : คุณจุลสมโณ พงษ์เสถียร – คุณอดิวิศว์ วิทยา FLAT12x