ปลูกผักสลัดให้งามไว ปลอดภัยด้วยชีวอินทรีย์

ฤดูหนาว อากาศเย็น เป็นช่วงนาทีทองของผักสลัดที่จะเติบโต ต้นอวบอิ่ม และให้รสชาติหวานกรอบ ไม่ว่าจะเป็นกรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส บัตเตอร์เฮด ไอซ์เบิร์ก ต่างก็ชอบช่วงอากาศเย็นทั้งนั้น แต่เมื่อฤดูหนาวสิ้นสุด เข้าสู่ฤดูร้อน จะปลูกผักสลัดให้มีรสชาติอร่อย ไม่ขม ต้นและใบสมบูรณ์นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเสียทีเดียว

ธรรมชาติของการปลูกพืชผัก หัวใจสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องของ ดิน แต่การปลูกผักสลัดยังมีปัจจัยอื่นๆ เข้าเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็นแสงแดด อุณหภูมิ น้ำ

ดิน ปลูกที่เหมาะสมต้องมีธาตุอาหารครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ มีลักษณะร่วนซุย ไม่อัดตัวแน่น สามารถดูดซับและระบายน้ำส่วนเกินได้ดี และมีค่าความเป็นกรดอ่อนๆ ถึงปานกลาง (pH = 6 – 7) หากต้องการปรับสภาพดินควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ถ้ำค้างคาว TPI ชนิดผง ผสมดินปลูกและใช้สารปรับสภาพดิน TPI ปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้อย่ใูนช่วง pH 6.0-6.5 ด้วยโดโลไมท์ 500 TPI หรือ pH 11+ TPI

แสงแดด ผักสลัดต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก ถ้าให้ดีพื้นที่ปลูกควรได้รับแสงอย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง

อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดคือ 20 – 27 องศาเซลเซียส หากอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส เมล็ดจะพักตัว มีอัตราการงอกต่ำ สำหรับอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการปลูกอยู่ที่ 18 – 28 องศาเซลเซียส

น้ำ ผักสลัดเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ หากผักสลัดขาดน้ำ อาจทำให้ผักตายหรือจะทำให้มีรสชาติขม วิธีตรวจสอบง่ายๆ ว่าผักขาดน้ำหรือไม่คือ สังเกตต้นผักในช่วงเที่ยงหรือวันที่มีอากาศร้อน หากพบว่าผักไม่สลดและดินยังชุ่มชื้นอยู่ แสดงว่าได้รับน้ำอย่างเพียงพอ

นอกจากปัจจัยทั้ง 4 ที่ส่งผลต่อการเติบโตของผักสลัดโดยตรงแล้ว หนึ่งหัวใจสำคัญคือธาตุอาหารในดิน ผักสลัดมีระบบรากแก้วที่สามารถเติบโตในดินได้อย่างรวดเร็ว มีรากฝอยหนาแน่นในระดับความลึก 30 เซนติเมตร ลำต้นอวบสั้น ช่วงข้อถี่ ส่วนที่เห็นได้ชัดและเติบโตมากที่สุดคือใบ หากผักได้ธาตุอาหารที่สมบูรณ์ทั้งทางรากและทางใบ ย่อมส่งผลให้ผักแข็งแรง ใบสมบูรณ์ ทนแมลงศัตรูพืชได้ดี และมีรสชาติอร่อยหวานกรอบด้วย

ดินที่ดีประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต สามารถสร้างดินที่สมบูรณ์เหมาะสำหรับปลูกผักสลัดด้วย “ปุ๋ยชีวอินทรีย์จาก TPI ปุ๋ยมีชีวิต” ที่จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช ทำให้พืชผักได้ธาตุอาหารครบถ้วน ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในดิน เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ด้วยจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน ทั้งยังสามารถใช้ได้กับทั้งไม้ผลและพืชผักทุกชนิด ไม่เฉพาะผักสลัดเท่านั้น

ปุ๋ยเขียว (ฮมัคส์) ช่วยปรับสมดุลของดินเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดิน เพิ่มปริมาณราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว

ผสมปุ๋ยเขียวกับน้ำเปล่า อัตรา 1: 200 ราดลงดินรอบโคนต้นทุก 10-15 วัน

 

ปุ๋ยม่วง (โกร ออแกนิค) มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง ใช้ได้ทั้งผักกินใบและผักกินผล

ผสมปุ๋ยม่วง TPI อัตราส่วน 1 : 400 ฉีดพ่นที่ใบและลำต้นทุก 5-7 วัน

ผักสลัดเป็นพืชอายุสั้น อายุเก็บเกี่ยวเพียง 35- 40 วัน (แล้วแต่ชนิด) ก็เก็บทานได้ ทั้งยังเป็นผักยอดนิยมมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายคนเรา ปลูกได้ทั้งลงแปลงดินและปลูกในกระถาง แค่รู้เคล็ดลับก็สามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงไม่ใช่เรื่องยากหากเลือกปลูกทานเองในครัวเรือนหรือปลูกเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมก็น่าสนใจเช่นกัน

 

ปลูกผักกินใบ&ผักกินผล ให้ได้ผลผลิตดีตลอดปี

ปรุงดินให้อร่อย ธาตุอาหารครบ ถูกใจพืชผักในสวน