“โต๊ะคอนกรีต” (Concrete Furniture) ไอเท็มเด็ดในสวน ทำเองได้

(ตอนต่อ) เราเคยทำ “เก้าอี้คอนกรีต” กันแล้ว… ตอนนี้คงขาด “โต๊ะคอนกรีต” ที่เข้าคู่สินะ

คลิปนี้เรามาทำ “โต๊ะคอนกรีต” ดิบๆ เท่ๆ ซ่อนฟังก์ชั่นกันดีกว่า ที่รับรองว่าโต๊ะตัวนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเท็มเด็ดในสวนที่คุณอยากจะอวดทุกคนแน่นอน ที่สำคัญทำเองได้ ไม่แพงด้วย ไปชมกันดีกว่า

โต๊ะคอนกรีต 01
ลดทอนความดิบของโต๊ะคอนกรีต ด้วยฟังก์ชั่นที่วางต้นไม้ที่เสริมไว้แต่แรก

สามารถชมขั้นตอนการทำ “โต๊ะคอนกรีต” อย่างละเอียด ได้ใน นิตยสาร my home ฉบับ Jan.2016 (Issue. 68)

คอลัมน์ : garden makeover + my handy (หน้า 74)

เรื่อง – ออกแบบ : อิสรา สอนสาสตร์, อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล
ภาพ : อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม
สไตล์ลิสต์ : วรวัฒน์ ตุลยทิพย์
ผู้ช่วยสไตล์ : ศิวภรณ์ บุญช่วยส่ง

ขอบคุณ
สวนลีลา ไร่หญ้าน้องปลื้ม ( 08-7051-8000 )
ขอบคุณสถานที่
Little Tree Garden ( www.littletreegarden.com )