สร้างมุมสวยด้วยตราเสือ… The Scratch Wall

สร้างมุมสวยด้วยตราเสือ… The Scratch Wall

อีกครั้งกับภาระกิจ สร้างมุมสวยด้วยตราเสือ กับการแปลงโฉมจากการออกแบบของผู้ชนะในกิจกรรม “It’s All About Wall” ที่ตราเสือได้ไปช่วยแปลงโฉมลานกิจกรรมในร่มของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน ให้ออกมาในรูปแบบของ Industrial Loft ที่ดิบเท่ แต่มีลูกเล่นในการฉาบแบบ Texture Design กับผลงานภายใต้ชื่อ The SCRATCH ครับ

อุปกรณ์
1.เสือเดคอร์ Grey Skim (ฉาบแต่งผิวเทา)
2. เสือเดคอร์ Color Render (ฉาบสี)
3.เทปกาว
4.น้ำยารองพื้นปูนเก่า
5.น้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์
ขั้นตอน
1. ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า
2. ติดเทปป้องกันพื้นที่
3. ผสม Grey Skim Coat
4. ฉาบ Grey Skim Coat รอบแรก
5. ฉาบ Grey Skim Coat รอบสอง
6. ร่างเส้นและติดเทปกาวตามลวดลายที่ออกแบบ
7. ผสม Color Render
8. ฉาบ Color Render
9. ลอกเทปกาว
10. พ่นน้ำยาเคลือบผิวปูนซีเมนต์