เคล็ด(ไม่)ลับ “วิธีรดน้ำต้นไม้” อย่างถูกวิธี

กล้วยไม้

วิธีรดน้ำต้นไม้ my home 04

วิธีรดน้ำต้นไม้ สำหรับ “กล้วยไม้” นั้นสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก อายุของกล้วยไม้ และความสะดวกของผู้ปลูกเลี้ยงเอง ซึ่งวิธีการให้น้ำมีดังนี้ จุ่มน้ำ ตักน้ำใส่ภาชนะแล้วนำกล้วยไม้มาจุ่มลงในน้ำ น้ำจะซึมไปทั่วทุกส่วนของเครื่องปลูก เหมาะกับกล้วยไม้ที่ไม่มีรากเกะกะ เช่น สกุลหวาย สกุลแคทลียา กล้วยไม้ที่มีเครื่องปลูกแน่น เช่น กาบมะพร้าวอัด ออสมันด้าอัด หรือเครื่องปลูกหนัก เช่น อิฐ กรวด ถ้าเครื่องปลูกเบา เช่น ถ่าน ถ่านจะลอย การรดน้ำวิธีนี้เป็นการล้างเครื่องปลูกให้สะอาดอยู่เสมออีกด้วยสายยางติดหัวฉีด การใช้สายยางควรใช้หัวฉีดชนิดฝอยละเอียด วิธีนี้สะดวกรวดเร็วและทุ่นแรง เหมาะสำหรับกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงเป็นจำนวนมาก สปริงเกลอร์ ใช้หัวฉีดติดตั้งอยู่กับที่แล้วพ่นน้ำเป็นฝอยให้กระจายไปทั่วบริเวณที่ต้องการ เหมาะกับกล้วยไม้ชนิดที่มีความต้องการน้ำเหมือนๆ กัน


10 อันดับ กล้วยไม้ น่าสนใจ !


แคคตัส

วิธีรดน้ำต้นไม้ my home 05

การให้น้ำต้นกระบองเพชรหรือแคคตัส นั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแคคตัสที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ปริมาณการให้น้ำก็แตกต่างกันด้วย ถ้ามีแดดมากก็ให้น้ำมาก เลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีลมก็ต้องรดน้ำมากด้วยเช่นกัน หากปลูกในวัสดุที่เป็นดินโปร่งต้องรดน้ำบ่อยครั้ง ถ้าดินเนื้อแน่น แห้งช้า ให้รดน้ำน้อย ดังนั้นปัจจัยการให้น้ำจึงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วยเช่นกัน


7 ขั้นตอน ต่อ ยอดแคคตัส ด้วยตัวเอง


กุหลาบ

วิธีรดน้ำต้นไม้ my home 06

วิธีรดน้ำต้นไม้ สำหรับกุหลาบ เราควรรดน้ำอย่างสม่ำเสมอทุกวัน กุหลาบชอบน้ำปานกลาง จึงควรรดน้ำพอให้ดินชุ่มชื้น เวลาที่เหมาะสมในการให้น้ำกุหลาบคือในช่วงที่มีแสงแดดอ่อนๆ ควรหลีกเลี่ยงการรดให้เปียกทั้งต้นและดอก หรือรดน้ำหลัง 15.00 น. เพราะใบที่เปียกและดินชื้นตลอดทั้งคืนจะทำให้กุหลาบเกิดโรคได้ง่าย หากปลูกในกระถางช่วงหน้าฝนควรย้ายหลบเข้าที่ร่มหรือใต้ชายคา หลังจากฝนหยุดตกจึงค่อยนำออกมาผึ่งแดด


5 โรคกุหลาบ พึงระวังและวิธีรักษาให้กลับมาสวย


ที่กล่าวมาข้างต้น คือ เคล็ดลับง่ายสำหรับ “วิธีการรดน้ำต้นไม้” อย่างถูกหลัก เพื่อให้พรรณไม้เติบโตและสวยงาม