SH Kindergarten and Nursery จำลองเทือกเขามาไว้ในโรงเรียนอนุบาล

เพราะความเป็นเด็กไม่สามารถหวนคืนมาได้ ยิ่งช่วงสถานการณ์แบบนี้ เด็ก ๆ หลายคนไม่สามารถไปเรียนได้ตามปกติหรืออย่างที่ควรจะเป็น เราเลยหยิบ โรงเรียนอนุบาล จากประเทศญี่ปุ่นมาให้ชมกันว่าการออกแบบช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างไร เห็นแล้วก็รอวันที่เด็ก ๆ จะได้กลับไปเรียนในเร็ววัน

ที่นี่คือเนิร์สเซอรี่และ โรงเรียนอนุบาล ที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับเด็กจำนวน 125 คน โดยมีแนวคิดคือพื้นที่ที่เปี่ยมไปด้วยการผจญภัย จิตวิญญาณ และความสงสัยใคร่รู้ ภายใต้การโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาทาเทยาม่า

SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาลSH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล
จากที่ตั้งของโรงเรียนสามารถมองเห็นเทือกเขาทาเทยาม่าที่คนในพื้นที่คุ้นเคยเป็นอย่างดี โดยมีเส้นทางหลายทางสำหรับปีนเขา ไม่ว่าจะเส้นทางขรุขระ ทางเปิดโล่งกว้าง ทางชัน เนินราบ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็สามารถพบสัตว์หลากหลาย พรรณพืช และธรรมชาติที่สวยงาม
ลักษณะและองค์ประกอบทางธรรมชาติของเทือกเขาเหล่านี้ถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโรงเรียน เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีจิตวิญญาณในการผจญภัยและสงสัยใคร่รู้ นำมาสู่การออกแบบพื้นที่เล่น 10 รูปแบบ เช่น พื้นที่แคบคล้ายถ้ำหิน ทางเดินยาวคล้ายอุโมงค์ ตาข่ายปีนป่ายคล้ายปีนข้ามน้ำตก พื้นที่เปิดโล่งที่สามารถมองลงไปเห็นครัวและห้องรับประทานอาหารคล้ายกับหุบเขา หรือจะเป็นชั้นหนังสือรูปวงกลมดูคล้ายบ่อน้ำ
SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล SH Kindergarten and Nursery เนิร์สเซอรี่ โรงเรียนอนุบาล
ด้วยสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งเสริมให้เด็ก ๆ สามารถค้นพบและสร้างสรรค์รูปแบบการเล่นของตัวเองราวกับได้ออกไปผจญภัยบนเทือกเขา ไปพร้อม ๆ กับทำความรู้จักทาเทยาม่าเทือกเขาคู่เมืองที่อาศัยอยู่นั่นเอง

ออกแบบ: HIBINOSEKKEI + Youji no Shiro + KIDS DESIGN LABO
ภาพ: :Ryuji Inoue ( studio BAUHAUS )
เรียบเรียง: BRL