เลือกประกันที่ใช่…ในสไตล์คุณ

การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงและมั่นใจให้ทั้งกับตัวเองและคนที่คุณรัก เดี๋ยวนี้มีประกันชีวิตมากมายหลายรูปแบบให้เลือก ซึ่งการทำประกันให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด คือ คุณจะต้องเลือกประกันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ และความคุ้มครองที่คุณต้องการมากที่สุด แล้วประกันแบบไหนหล่ะที่ถึงจะเรียกว่าเหมาะกับคุณ? หรือ ประกันมีมากมาย แตกต่างกันยังไงเลือกไม่ถูก? วันนี้เรามีวิธีในการเลือกซื้อประกันชีวิตให้เหมาะกับคุณมาฝากค่ะ

ประกันชีวิต แบ่งเป็น 4 แบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละแบบจะเหมาะกับวัตถุประสงค์และความต้องการในการทำประกันชีวิตที่แตกต่างกัน

แบบที่ 1 แบบตลอดชีพ เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการคุ้มครองครอบครัว หรือ มีมรดกเงินก้อนให้ลูกหลาน มีข้อดี คือ เบี้ยประกันต่ำ คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ตลอดชีพ และจ่ายทุนประกันให้กับผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงอายุครบ 90 /95 หรือ 99 ปี (ตามกรมธรรม์กำหนด) บริษัทฯ จะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย

shutterstock_84505216

แบบที่ 2 แบบชั่วระยะเวลา เหมาะกับ ผู้ที่ไม่อยากให้ภาระหนี้สินตกอยู่กับครอบครัวหรือคนที่รักในยามที่เราจากไป เช่น หนี้สินเชื่อบ้าน บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ ถ้าหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้อดี คือ เบี้ยประกันต่ำกว่า แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการมีเงินเก็บ หรือออมเงิน เพราะไม่มีการสะสมทรัพย์รวมอยู่ด้วย

shutterstock_317335256

แบบที่ 3 แบบสะสมทรัพย์ เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการรับเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายในอนาคต เช่น เป็นทุนการศึกษาของลูก ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนครบกำหนดสัญญา หรือ มีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาบริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ และระหว่างที่อยู่ในสัญญามีความคุ้มครองให้ ข้อดี คือ สามารถเป็นเงินออมเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้

shutterstock_260188988

แบบที่ 4 แบบบำนาญ เหมาะกับ ผู้ที่ต้องการมีเงินเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ บริษัทจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเป็นประจำให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ถึงวันที่กำหนดในสัญญา โดยจะได้รับเงินเป็นรายงวดจากประกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหลังเกษียณจะมีเงินใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับประกันชีวิตที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1 แสนบาท โดยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 3 แสนบาท