ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ เป็นอาชีพ ต้องลงทุนเท่าไหร่ให้มีรายได้และทำกำไร

การ ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ นอกจากเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่สำหรับรับประทานในครัวเรือนแล้ว การทำฟาร์ม เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ได้อย่างน่าสนใจด้วย เลี้ยงไก่ไข่

ไก่ไข่ 2,000 ตัว จะออกไข่ 85% หรือตกวันละ 1,700 ฟองต่อวัน หากมีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอนจะสร้างรายได้ในครัวเรือนได้อย่างสม่ำเสมอ แต่กว่าจะไปถึงตรงนั้น ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ต้องลงทุนเท่าไหร่ ไปแจกแจงค่าใช้จ่าย ต้นทุน สิ่งที่ต้องมีในขั้นเริ่มต้น ก่อนไปคำนวณกำไรที่จะได้จากการทำอาชีพนี้กัน

 
ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

งบก่อสร้างโรงเรือน ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

โรงเรือนไก่ไข่ สำหรับไก่ไข่อายุ 20 สัปดาห์ขึ้นไป แนะนำให้เลี้ยงแบบลักษณะโรงเรือนเปิด กรงตับ 2 ชั้น พื้นที่เลี้ยง 4.5-5 ตารางเมตร/ตัว ดังนั้นไก่ไข่ 2,000 ตัว จะต้องใช้โรงเรือนขนาด 6.5 x 40 = 260 ตร.ม. (ความสูง 2.5 ม. ขึ้นไป เพื่อความโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก) หลังคาสามารถกันแดดและฝนได้ อาจทำจากกระเบื้อง สังกะสี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ และอุปกรณ์ที่หาได้สะดวกในท้องถิ่นนั้นๆ
ราคาประมาณ 100,000 ถึง 150,000 บาท
 

ค่าอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่ไข่

กรงไก่ รางน้ำ รางอาหาร 330 บาท/กรง/ชุด
พื้นที่การเลี้ยง 4.5-5 ตารางเมตร/ตัว
กรงตับขนาด 41 x 45 เซนติเมตร ใส่ไก่ได้ 3 ตัว/กรง
ไก่ไข่ 2,000 ตัว จะต้องใช้กรงตับ 667 กรง
ราคา 667×330 = 220,110 บาท

 

ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

ค่าพันธุ์ไก่ไข่ ค่าอาหาร อุปกรณ์อื่นๆ

ไก่อายุ 17 สัปดาห์ ราคาเฉลี่ยตัวละ 155 บาท x 2,000 ตัว = 310,000 บาท

อาหารไก่ไข่ที่ต้องกินเฉลี่ยต่อวันประมาณ 120 กรัมต่อตัวต่อวัน ดังนั้น 1 วันจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับอาหาร = 120 กรัม x 2,000 ตัว = 240,000 กรัม หรือ 240 กิโลกรัม กิโลกรัมละ13 บาท = 3,120 บาท
ไก่ไข่ช่วงแรกจะยังให้ผลผลิตน้อย ดังนั้นต้องสำรองค่าอาหาร โดยระยะเวลาที่ค่าไข่ไก่สามารถบวกลบค่าอาหารได้ประมาณการที่ 2 เดือน หรือ 6 สัปดาห์ ค่าอาหารที่ต้องสำรองไว้คือ 3,120 x 45 วัน = 140,400 บาท

ถาดสำหรับเก็บไข่ หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ = 8,000-10,000 บาท

 

ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่

รวมค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนทั้งหมด

1 ค่าโรงเรือนและอุปกรณ์ 100,000 – 150,000 บาท
2 ค่าอุปกรณ์กรง รางน้ำ รางอาหาร 220,000 บาท
3 ค่าถาดไข่ หลอดไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ 10,000 บาท
4 ค่าพันธุ์สัตว์ 310,000 บาท
5 ค่าอาหาร 140,400 บาทรวมเงินลงทุน 778,500 – 830,500 บาท

ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่
เมื่อเริ่มออกไข่จะมีรายได้จากการขายเฉลี่ยที่ 85% (ควรมีตลาดรองรับ) ดังนั้นคิดจำนวนไข่ต่อวันที่ได้ = 2,000 x 0.85 = 1,700 ต่อวัน ราคาขายเฉลี่ยฟองละ 2.60 บาทต่อฟอง
1700 x 2.60 บาท = 4,420 บาท
หักค่าอาหาร 3120 บาท = 1,300 บาท/วัน
คงเหลือต่อเดือน 39,000บาท
ไก่ไข่ให้ผลผลิตประมาณ 12-16 เดือน ปกติจะให้ไข่ไก่สะสมเฉลี่ยประมาณ 308 ฟอง/ตัว/ปี
**ยังไม่หักค่าเสื่อม ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก CPF อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3p7aMpb

จัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่รอบบ้านอย่างไร ให้ไก่ออกไข่เยอะ

ความจริงจังหลังโควิด-19 เมื่อสถาปนิกเริ่มเลี้ยงไก่กว่า 100 ตัว

จัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงไก่รอบบ้านอย่างไร ให้ไก่ออกไข่เยอะ

ติดตามบ้านและสวน Garden&Farm