FOREST HOUSE บ้านอิฐกลางป่าสน ที่ออกแบบเพื่อหลบเลี่ยงต้นไม้เดิม

บ้านอิฐ หลังนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าสนใกล้กับตัวเมืองเม็กซิโก โดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะให้บ้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวไปกับผืนป่า สังเกตได้จากกำแพงเส้นสายออร์แกนิกแบบฟรีฟอร์มที่หลบหลีกและเคารพต้นไม้เดิม ซึ่งบางครั้งกำแพงนี้ก็ทำหน้าที่เป็นทางเดิน บางครั้งเป็นแนวขอบเขตกำหนดพื้นที่ธรรมชาติ

ตัว บ้านอิฐ แบ่งออกเป็น 2 โซน โซนบ้านชั้นเดียวสำหรับครอบครัว และโซนบ้านสองชั้นสำหรับแขกผู้มาเยือน โดยทั้งหมดสัมพันธ์ไปกับแนวผนัง ไม่ว่าจะเชื่อมต่อไปกับผนังหรือเว้นช่องว่างไปก็ตามแต่ ก็ยังสามารถสัมผัสได้ถึงบริบทโดยรอบ แบบไม่ต้องรั้วรอบขอบชิด ทำให้ได้ยินเสียงจากถนนหรือเพื่อนบ้านอยู่เสมอ
บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า
บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า
บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า
วัสดุที่ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุหลักคืออิฐจากช่างท้องถิ่นที่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที ส่วนของฝ้าใช้โครงการคอนกรีตหล่อในที่แบบโค้งที่เว้นช่องว่างให้แสงอรุณได้ลอดเข้ามาสู่พื้นที่ภายใน ส่วนองค์ประกิบที่เหลือออกแบบให้ยึดโยงกับธรรมชาติให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเว้นช่องให้ต้นไม้บริเวณชาน หน้าต่าง และประตู
บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บันไดวน บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า บ้านอิฐ แบบบ้านอิฐ แบบบ้านชั้นเดียว บ้านกลางป่า

ออกแบบ: LANZA Atelier (www.lanzaatelier.com)
ภาพ: Dane Alonso
เรียบเรียง: BRL