กระถางต้นไม้ราวแขวนเสื้อ

สร้างสรรค์ราวแขวนให้เป็นส่วนหนึ่งของห้องในสไตล์อิงธรรมชาติ โดยใช้ปูนสำเร็จรูปเป็นฐาน ทำเองได้และยังสามารถใช้แขวนเสื้อหรือเครื่องประดับแบบเก๋ๆ ในห้องได้อีกด้วย

hang

อุปกรณ์

1.ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

2. เกรียงใบโพธ์

3. ถังผสม

4. หญ้าเทียม

5. ไม้กลึงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 cm.       1     ท่อน

6. ไม้กลึงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 cm.     4    ท่อน

7. ท่อ PVC

8. แม่พิมพ์ไม้หรือพลาสติกสำหรับหล่อปูน

9. แผ่นไม้ขนาด 1X1 นิ้ว

10. สว่าน