บ้านและสวน | EP.5

“บ้าน บ้าน”
เจ้าของ คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม
ออกแบบสถาปัตยกรรม คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects
ตกแต่งภายใน คุณรังสรรค์ นราธัศจรรย์ บริษัท NIIQ
“สวนรวมความชอบ”
เจ้าของ คุณชนากานต์ – คุณชวิน พิทัก์ธีระธรรม
ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ บริษัท Pergolar จำกัด
ช่วงมุมใหม่ “ป่าก์ คาเฟ่”
เจ้าของและออกแบบ คุณเอกอนันต์ จันทร์เอี่ยม HEADMAN architect
ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV