ร้านขายยาจีนเก่า ที่ปรับลุคให้ร่วมสมัย Tai Chang Tang Traditional Medicine Clinic

Curtis Chung จาก Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย และเป็นมิตรกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น สอดคล้องกับปณิธานของร้านที่จะสืบสานวิชา และตำรับยาโบราณจากบรรพบุรุษ ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อสร้างบุคลากรที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน ผ่าน Tai Chang Tang ร้านขายยาและคลินิกแพทย์แผนจีนในกรุงไทเป

ร้านขายยาจีนเก่า ภายใต้ภาพลักษณ์ที่ร่วมสมัย กลิ่นเครื่องยาจีนที่อบอวล และตู้ลิ้นชักไม้เก็บสมุนไพรที่รายล้อมดูเหมือนจะเป็นหัวใจหลักซึ่งเชื่อมโยงบรรยากาศวันวานของ Tai Chang Tang ร้านขายยาและคลินิกแพทย์แผนจีนในกรุงไทเป เข้ากับวิถีชีวิตปัจจุบัน แม้ที่นี่จะไม่ใช่โรงพยาบาล แต่ก็เป็นหนึ่งในแหล่งบ่มเพาะศาสตร์และองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งฝังรากลึกในวัฒนธรรมของชาวไต้หวันมาอย่างยาวนาน

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

มาวันนี้ เมื่อผู้ก่อตั้ง Tai Chang Tang ตั้งใจจะวางมือ และส่งต่อกิจการให้กับศิษฎ์ก้นกุฏิ ซึ่งเป็นทีมแพทย์แผนจีนรุ่นใหม่สามคน Curtis Chung จาก Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันจึงได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย และเป็นมิตรกับคนรุ่นใหม่มากขึ้น สอดคล้องกับปณิธานของร้านที่จะสืบสานวิชา และตำรับยาโบราณจากบรรพบุรุษ ให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไป  เพื่อสร้างบุคลากรที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

งานออกแบบปรับปรุงอาคารนี้เกิดขึ้นจากการตีความแนวคิดข้างต้น เพื่อปรับประยุกต์ใช้กับรูปแบบแบบสมัยนิยม พร้อมกับการสอดแทรกสัญลักษณ์ที่มีความหมาย องค์ประกอบต่าง ๆ มุ่งสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และร่วมสมัย ขณะเดียวกันก็คงกลิ่นอาย และเอกลักษณ์ของร้านขายยาต้นตำรับไว้ด้วย พื้นที่ชั้นล่างเป็นร้านขายยาจีน คงเอกลักษณ์สำคัญคือการตู้ลิ้นชักยาแบบดั้งเดิมไว้ เหมือนกับการรักษาศาสตร์ความรู้เอาไว้ โดยใช้การออกแบบแสงสว่าง ช่วยขับเน้นและสร้างมิติให้ชั้นวางบนตู้ยาน่าสนใจขึ้น เปรียบได้กับการมองศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณผ่านวิสัยทัศน์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ ห้องกระจกอีกด้านเป็นห้องปรุงยา เพื่อให้ลูกค้าได้สังเกตการณ์และเรียนรู้กระบวนการต้มยาสมุนไพรไปพร้อมกัน นอกจากนี้ บริเวณผนังใต้บันได ยังมีชั้นวางของติดผนังที่เป็นจุดนำสายตา ชั้นวงกลม 2 วง มีที่มาจากการลดทอนตัวอักษรจีนดั้งเดิมคำว่า  Chang (昌) ซึ่งเป็นคำสำคัญของจากชื่อร้าน ที่ได้รับการลดทอนเส้นสายให้เรียบนิ่ง

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

บันไดเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่เชื่อมพื้นที่ระหว่างชั้นบน และชั้นล่าง เปรียบเสมือนอุโมงค์แห่งกาลเวลา พาผู้มาเยือนข้ามผ่านมิติแห่งอดีตในร้านขายยาชั้นล่าง ขึ้นไปสู่โซนคลินิกบนชั้นสอง ซึ่งตกแต่งในบรรยากาศที่แตกต่างกัน ผนังราวกันตกกระจกที่กรุทับด้วยแผงเหล็กดัดสีเขียวสูงจรดเพดานบนชั้นสอง ช่วยเชื่อมโยงการออกแบบในภาพรวม

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

พื้นที่ชั้นบน คือคลินิกแพทย์แผนจีน ที่ให้บริการรักษาด้วยศาสตร์แบบดั้งเดิม  ประกอบด้วยโซนต้อนรับ โซนนั่งพักคอย และโซนห้องตรวจรักษา บรรยากาศสว่างด้วยแสงธรรมชาติ ภายในตกแต่งด้วยโทนสีขาว และไม้สีอ่อน ที่ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย และสงบ เพิ่มความสดชื่นด้วยสีเขียวของต้นไม้กระถาง และเถาไม้เลื้อยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการส่งต่อมรดกจากรุ่นสู่รุ่นไม่สิ้นสุด

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย

ร้านยาแห่งนี้เป็นอีกตัวอย่างที่น่าสนใจของการตีความการสืบทอดภูมิปัญญา ทั้งด้านศาสตร์ทางการแพทย์แผนโบราณ และมรดกทางด้านสถาปัตยกรรม สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก และการปรับตัวอย่างเหมาะสมไปตามยุคสมัย เพื่อให้ศาสตร์ที่สืบทอดมานานเหล่านี้ยังคงคุณค่าสืบไป แทนที่จะแช่แข็งไว้ให้เลือนหายไปกับกาลเวลา

Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย Dig Design สตูดิโอออกแบบตกแต่งภายในรุ่นใหม่ของไต้หวันได้เข้ามารับหน้าที่ปรับโฉมร้านขายยาจีนในตึกแถวเก่าย่านจงซาน ให้โมเดิร์นเข้ากับยุคสมัย


ออกแบบ Dig Design (facebook.com/interiordigdesign)
ภาพ Hey!Cheese
เรื่อง skiixy