อ่านแบบก่อสร้างบ้านให้เป็น

1-3-6new

โครงหลังคา

บ้านบางหลังใช้หลังคาแบนที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่โดยส่วนมากมักเป็นโครงหลงัคาที่ทำจากเหล็กรูปพรรณแล้วมุงด้วยวัสดุต่างๆ เช่น กระเบื้องซีเมนต์ กระเบื้องลอนคู่ หรือเมทัลชีท

อเส เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาส่วนล่างสุด ปลายอเสวางอยู่บนยอดเสาบ้าน ทำหน้าที่รัดหัวเสาโดยรอบและรับน้ำหนักของหลังคาด้านบนทั้งหมดถ่ายลงสู่เสา

จันทัน เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาที่วางพาดระหว่างอเสกับอกไก่ โดยวางเอียงตามองศาของหลังคา จันทันหลัก คือจันทันที่อยู่แนวเดียวกับขื่อและดั้ง ทำหน้าที่ยึดขื่อดั้ง และอกไก่ไว้ด้วยกัน นอกนั้นเรียกว่า จันทันพราง ซึ่งวางพาดระหว่างอกไก่กับอเส

ขื่อ เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาในแนวนอนตัวขวางที่วางอยู่บนหัวเสาหรือบนหลังอเส โดยวางตั้งฉากกับอเสในแนวแปลน ทำหน้าที่เป็นคานสำหรับรับดั้ง

ดั้ง เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาในแนวตั้ง วางอยู่บนขื่อ ทำหน้าที่เป็นเสาเพื่อรับอกไก่

อกไก่ เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาในแนวนอนอยู่ใกล้ยอดหลังคา วางอยู่บนดั้ง ยึดกับหัวจันทัน ทำหน้าที่เป็นคานเพื่อให้จันทันพรางพาด

ตะเข้ มีเฉพาะในหลังคาทรงปั้นหยาหรือทรงมนิลา ติดตั้งในระดับเดียวกัยจันทัน แต่พาดทำมุม 45 องศากับตัวบ้านในระนาบแปลน ถ้าเป็นตะเข้มุมด้านนอกเรียกว่า ตะเข้สัน แต่ถ้าเป็นมุมด้านในเรียกว่า ตะเข้ราง

แป เป็นชื่อเรียกโครงหลังคาส่วนบนสุด วางอยู่บนจันทัน ทำหน้าที่รับวัสดุมุงหลังคาและวัสดุยึดหลังคาจะถูกติดตั้งเข้ากับแป

ชายคา เป็นชื่อเรียกส่วนปลายหลังคา มีวัสดุปิดขอบหลายชั้นและมีชื่อเรียกเฉพาะ เริ่มจากชั้นนอกสุดคือ ไม้ปิดจันทัน จากนั้นเป็นไม้เชิงชาย และไม้ปิดลอนหลังคากันนก ปัจจุบนมักใช้วัสดุอื่นแทนไม้จริงในการทำส่วนนี้ เช่น ใช้เหล็กรูปพรรณสำหรับไม้ปิดหัวจันทัน แผ่นเหล็กสำเร็จรูปแทนไม้ปิดลอนหลังคากันนก และไม้เทียมเป็นไม้เชิงชาย

สำนักพิมพ์บ้านและสวน : อ่านแบบก่อสร้างให้เป็น

เขียน : วิญญู วานิชศิริโรจน์

ราคา : 225 บาท

สั่งซื้อที่ : https://www.naiin.com/product/detail/184551/

 


รวมสุดยอด บ้านไม้สวยๆ 15 หลังในตำนาน

รู้ราคาอิฐสร้างบ้าน เลือกใช้ให้เหมาะสม

สร้างบ้านควรใช้อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา