“เป็นส่วนตัว-ลดแพร่เชื้อ” ตอบรับแนวทาง Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19

Renesa Architecture Design Interiors สตูดิโอออกแบบสัญชาติอินเดีย นำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมล่าสุดของพวกเขา กับรูปแบบร้านอาหารเวียดนามในกรุงนิวเดลี ให้ปลอดภัยและตอบสนองต่อนโยบายป้องกัน โควิด-19

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ไปทั่วโลก รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะอย่างร้านอาหาร ได้ถูกตั้งคำถามว่าจะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับยุคโควิด ที่ผู้คนจำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม นักออกแบบหลาย ๆ คนจึงต้องให้ความสำคัญและหาทางแก้ปัญหาทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม เพื่อช่วยตอบสนองต่อนโยบายลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนี้ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน และสำหรับสตูดิโอออกแบบสัญชาติอินเดียรายนี้ ซึ่งรับหน้าที่ออกแบบร้านอาหารเวียดนามสาขานี้ในอินเดีย พวกเขาตอบสนองต่อการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง ผ่านผลงานในชื่อ “Social with Distancing”
ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19
ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19
ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19
การออกแบบร้านอาหารแห่งนี้ เป็นการนำบรรยากาศความคึกคักตามตรอกซอกซอยในเวียดนามมาออกแบบ ร่วมกับวัสดุอย่าง ไม้ อิฐ สังกะสี ประตูเหล็กยืด ฯลฯ ซึ่งเป็นวัสดุที่บ่งบอกถึงสถาปัตยกรรมของเวียดนาม พร้อมกับแทรกด้วยเหล่าพรรณไม้เขตร้อนสีเขียวสด ตัดสลับกับสีน้ำตาลของโครงสร้างและเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดูอบอุ่น
ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19
ออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing ของร้านอาหารอินเดียในยุคโควิด-19
ขณะที่มาตรการที่ใช้ในร้านเพื่อป้องกันโรคโควิด นอกจากพนักงานจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลา และมีตารางการทำความสะอาดที่บ่อยครั้งขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือการออกแบบพื้นที่แบบ Social Distancing เห็นได้จากการเว้นช่องทางเดินทุก ๆ 6 ฟุต หรือ 2 เมตร เพื่อลดความแออัด ขณะเดียวกันก็มีมุมนั่งรับประทานอาหารที่หลากหลายให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นมุมรับประทานอาหารสองชั้นที่สับหว่างที่นั่งกันแบบเว้นระยะ ระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสอง พร้อมบันไดทางขึ้น ส่วนที่นั่งแนวราบทั่วไป ได้แบ่งแยกพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนด้วยพาร์ทิชั่นกระจก และม่านมู่ลี่ จนกลายเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตกแต่งที่สามารถดึงลงและม้วนเก็บได้
นอกจากนั้นยังมีห้องรับประทานอาหารแบบเป็นส่วนตัว มีประตูกระจกแบบบานเลื่อนทำหน้าที่เป็นฉากกั้นเฉพาะส่วน พร้อมกับมุมที่เลือกนั่งแบบเดี่ยว ๆ ได้ โดยพื้นที่ทุกมุมในร้านยังคงความปลอดโล่งและมีแสงส่องถึง มองเห็นกันและกันได้ แม้จะไม่ได้ติดตั้งแผงกั้นตามโต๊ะต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพราะอยากคงไว้ซึ่งพื้นที่ที่ดูปลอดโปร่ง และบรรยากาศที่ไม่ดูตึงเครียดจนเกินไป แต่หากมีผู้มาใช้บริการ พนักงานก็จะจัดพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว
นับเป็นร้านอาหารที่พร้อมปรับตัว เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของโรคระบาด ไปพร้อมกับการดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัยในวิถี New Normal ที่จะกลายเป็นบรรทัดฐานเดียวกันในอนาคต นับจากนี้การออกแบบร้านอาหารไม่เพียงแต่จะต้องเน้นเรื่องความสวยงามน่าใช้บริการ แต่ยังต้องตระหนักถึงประเด็นด้านสุขอนามัยที่ดีของสถานที่ และการให้บริการควบคู่กันไปด้วย

ออกแบบ : RENESA ARCHITECTURE DESIGN INTERIORS STUDIO https://studiorenesa.com/
ภาพ : Niveditaa Gupta
เรียบเรียง : Phattaraphon