DIY: โคมไฟกรงนก

DIY: โคมไฟกรงนก

บ้านหลังเล็กๆ ของเจ้านกน้อย ดัดแปลงเป็นโคมไฟสไตล์วินเทจ แต่งแต้มดอกไม้นานาพันธ์สร้างสีสันใหม่ให้กับบ้านได้ค่ะ
cage 

อุปกรณ์ 

  • กรงนกเก่า
  • หลอดไฟ สายไฟและเต้าเสียบ
  • ดอกไม้และใบไม้ประดิษฐ์