บ้านและสวน | EP.3

ช่วงบ้านและช่วงสวน
“คุณค่าที่ควรครอบคลอง”
เจ้าของ      คุณนิชา ศรศึก
สถาปนิก    คุณพวัสส์ อธิศิริอริยกุล
มัณฑนากร คุณชินภานุ อธิชาธนบดี

“เราเล็ก ..(ภู)เขาใหญ่”
เจ้าของ   นายแพทย์สุวิน ไกรภูเบศ
ออกแบบ คุณคุณโรจนินทร์ มิลินธนาสิทธิ์

“บ้านรักสงบ”
เจ้าของ    คุณนพดล ศรีเกียรติขจร
ออกแบบ คุณกรรณิการ์ รัตนปรีดากุล บริษัท Spacetime Architects

“บ้านใจดี”
เจ้าของและออกแบบ คุณณรงค์วิทย์ อารีมิตร Architect 49 limited

“สวนของดิน”
เจ้าของ    คุณอังสุมาลิน คำภักดี
ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTT Tree Landscape

“ธรรมชาติติดบ้าน”
เจ้าของ    คุณเกวลิน สุขุมานุกูล
ออกแบบ คุณอัศนัย แก่นจันทร์ บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป

“Colourful Forest”
เจ้าของ    คุณปรีดา ขจรโกวิทย์
ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ Pergolar Landscape & Architecture

“สบายกาย สบายใจ”
เจ้าของ    คุณวิศธิฉัตร์ – คุณอลิสา นรเศรษฐีกุล
ออกแบบ คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา บริษัท สวนสวยแลนด์สเคป จำกัด

ติดตามรายการ “บ้านและสวน”  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV