บ้านและสวน | EP.1

ช่วงบ้าน “บ้านชมดอย”
ออกแบบ คุณศิริศักดิ์ ธรรมศิริ Death by Arch

ช่วงบ้าน “บ้านสุขเสมอดอย”
เจ้าของ  คุณณวริศ รักกุลชรมย์ – อรรฆย์ วิริยะกิจจานุรักษ์
ออกแบบ คุณณัฐพล จันทรวงศ์ สำนักงานสถาปนิกแผลงฤทธิ์

ช่วงบ้าน “หลงรัก(บ้าน)เชียงใหม่”
เจ้าของ   คุณพอล วัลเลอร์ – คุณธัญชนก สุวรรณชัย
ออกแบบ คุณมาร์คูส โรเซลีบ Chiangmai Life Construction

ช่วงบ้าน “บ้าน(เมือง)นอกตีนดอย”
เจ้าของ   คุณไฉไล โกมารกุล ณ นคร
ออกแบบ คุณรุ่งโรจน์ บุญเจริญ

ช่วงสวน “หอมกลิ่นโรสแมรี่”
เจ้าของและออกแบบ คุณธนพร ไฮนซ์

ช่วงสวน “ป่าในจินตนาการ”
เจ้าของ    คุณเตชินท์ จันทร์วาววาม
ออกแบบ  คุณฐาปนิต โชติกเสถียร Murraya Garden

ช่วงสวน “สวนสุขภาพดี”
เจ้าของและออกแบบ คุณสิทธิชัย จงประสบธรรม

ช่วงสวน “อลังการงานช้าง”
เจ้าของและออกแบบ คุณบุญรักษ์ ธนกิจเจริญโรจน์ – คุณนิพนธ์ คีรีกิจไพศาล Changtong Bigtree Chiangmai

ติดตามรายการ “บ้านและสวน”  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV