ตลาดเขียวขอนแก่น ชุมชนของคนรักสุขภาพและเกษตรอินทรีย์

Khonkaen Green Market หรือ ตลาดเขียวขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ถือเป็นตลาดนัดเล็ก ๆ ที่เราได้เห็นภาพคนรักสุขภาพหลากหลายวัยพากันมาเลือกซื้อผลผลิตสด ๆ จากสวนของเกษตรกรกันอย่างเพลิดเพลิน ยิ่งบรรยากาศแดดร่มลมตกในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ยิ่งทำให้การเดินชมตลาดคึกคักไม่น้อย

สำนักพิมพ์บ้านและสวนมีโอกาสได้ไปเยือนจังหวัดขอนแก่นกันอีกครั้ง จึงอดไม่ได้ต้องไปเยี่ยมเยือนตลาดแห่งนี้ เพราะนอกจากได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว ยังได้แวะทักทายและพูดคุยกับผู้ปลูกผักอินทรีย์ที่เคยฝากเรื่องราวลงในหนังสือ Garden & Farm Vol.15 เกษตรในเมือง Urban Farming และ Garden & Farm Vol.16 เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ กันด้วยค่ะ

ตลาดเขียวขอนแก่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ

  1. เป็นพื้นที่ตลาดที่ให้โอกาสกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ได้นำผลผลิตมาขายเอง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
  2. เพื่อให้คนในชุมชนเมืองได้เข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย
  3. เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภค

ผักกาดหญ่าหรือผักกาดหญ้า ผักพื้นบ้านอีสานรสชาติฝาดอมเปรี้ยว มีกลิ่นฉุนเล็กน้อย นิยมกินแกล้มกับน้ำพริก เช่น น้ำพริกปลาป่น

สินค้าที่จำหน่ายหลัก ๆ ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ไข่ไก่ ไข่เป็ด เนื้อสัตว์ เช่น ไก่บ้าน เป็ดพื้นบ้าน ปลาจากแม่น้ำชี เนื้อหมูอินทรีย์ที่เลี้ยงแบบไบโอไดนามิก อาหารแปรรูปและงานหัตถกรรมชุมชน

คุณจงกล พารา และคุณถนัด แสงทอง เจ้าของศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมือง อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมได้ในหนังสือ Garden & Farm Vol.15 เกษตรในเมือง Urban Farming
เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่าง ๆ ที่นำมาโชว์พร้อมจำหน่ายให้ผู้สนใจทั่วไป ซึ่งสามารถปลูกเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้ไม่รู้จบ

เมล็ดพันธุ์ผักที่เพาะทดสอบความงอก
คุณเครือวัลย์ กลุ่มเกษตรปลอดสารบ้านหนองผือ เจ้าของสูตรปลาร้าบองสับที่ลงในหนังสือ Garden & Farm Vol.16 เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 จนถึงทุกวันนี้ ตลาดเขียวขอนแก่นได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้มาเดินตลาดศุกร์ละประมาณ 700-1,200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ คนที่มาออกกำลังกายรอบ ๆ บึงแก่นนคร กลุ่มแม่บ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วย

 

คุณเฟื่องฟุ้ง กิจพงษ์ประพันธ์ เจ้าของร้านเฟื่องฟุ้ง เบเกอรี่เพื่อสุขภาพจากแป้งข้าวพื้นบ้าน

ขนมปังไส้ถั่วเขียวอินทรีย์สูตรหวานน้อย
ขนมปังไส้ต่าง ๆ

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์แล้ว ภายในตลาดยังมีสมาชิกที่ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเรื่องสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเมืองขอนแก่น เรื่องสิทธิบัตรยา สิทธิผู้บริโภค หรือแม้แต่การอัปเดตสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังมีกิจกรรมการระดมผักและผลไม้ในทุกเย็นวันศุกร์เพื่อบริจาคไปยังมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) ซึ่งดูแลเด็กด้อยโอกาสจำนวน 40-50 คน

นอกจากเปิดตลาดทุกวันศุกร์ สมาชิกในกลุ่มยังกำลังทำร้านชำออแกนิกส์ เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้บริโภค โดยในส่วนของร้านค้าจะเป็นที่รวบรวมสินค้าและผลผลิตของกลุ่มตลาดเขียวขอนแก่น โดยเฉพาะพืชผัก อาหารแปรรูป และผลผลิตจากเครือข่ายผู้ผลิตอินทรีย์อื่น ๆ เช่น อาหารทะเลจากกลุ่มประมงพื้นบ้าน ผลไม้และผลผลิตอินทรีย์จากภูมิภาคอื่น ๆ

ตลาดเขียวขอนแก่นเปิดทุกวันศุกร์ เวลา 14.00-19.00 น. ไม่ว่าจะเป็นชาวเมืองขอนแก่นหรือนักท่องเที่ยวผู้รักสุขภาพ สามารถแวะไปเลือกซื้อสินค้า สอบถาม แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์กับสมาชิกได้ หรือสามารถติดตามอ่านเรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์ของพวกเขาเพิ่มเติมได้ในหนังสือ Garden & Farm Vol.15 เกษตรในเมือง Urban Farming และ Garden & Farm Vol.16 เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ

 

ข้อมูล : คุณจงกล พารา สมาชิกตลาดเขียวขอนแก่น และเจ้าของศูนย์เรียนรู้สวนผักคนเมือง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น

เรียบเรียง : อังกาบดอย

ภาพ : อนุพงษ์ ฉายสุขเกษม

อัปเดตข่าวสารงานเกษตรได้ที่ บ้านและสวน Garden & Farm