CAFÉ NAKHONNAYOK คาเฟ่เรียบง่ายที่ดูเก๋ด้วยวัสดุในท้องถิ่น

Café ริมทางหลวง ที่ทำจาก สังกะสี กระจก และกรอบไม้ คือภาพที่โดดเด่นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครนายกแห่งนี้ การออกแบบนั้นมีการนำโครงสร้างเหล็กเดิมมาใช้ก่อนที่จะเพิ่มเติมวัสดุที่ดูกลมกลืนกับพื้นที่อย่างไม้และสังกะสีลงไปเพื่อให้เข้ากับร้านอาหารและสวนเดิมของเจ้าของ

การออกแบบนั้นได้ออกแบบให้ตัวคาเฟ่นั้นเหมือนเป็นกล่องสองกล่องที่สอดเข้าไปภายในโครงสร้างเก่า พื้นที่ด้านนอกทั้งหมดถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นสังกะสี และปล่อยให้เป็นบานกระจกใสในส่วนที่ต้องการทัศนียภาพ

ต้นไม้โดยรอบของพื้นที่คาเฟ่นั้นมีความตั้งใจให้เติบโตขึ้นอย่างช้าๆตามธรรมชาติ และกลายเป็นสวนของคาเฟ่ไปในที่สุด
สิ่งที่เด่นชัดที่สุดของคาเฟ่แห่งนี้ก็คือการออกแบบให้เกิดความแตกต่างแต่ลงตัวระหว่างรูปแบบ Modernism ของอาคารกับการเลือกใช้วัสดุในท้องที่เข้ามาผสมกันจนเกิดเป็นอาคารขึ้น


ออกแบบ : OPH Architects (Pilin Hongwittayakorn)
ภาพ : Napat Pattrayanond
เรื่อง : Wuthikorn Sut