บ้านและสวน | EP.26

ช่วงบ้าน “บ้าน V House”

เจ้าของ คุณอรณิช พรหมบุบผา – คุณ Vincen Arnaud Barrau

ออกแบบ คุณปองพล ยุทธรัตน์ เฮ็ด ดีไซน์ สตูดิโอ

 

ช่วงสวน “สวนของดิน”

เจ้าของ คุณอังสุมาลิน คำภักดี

ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ TTTTree Landscape

 

ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV