บ้านและสวน | EP 24

ช่วงบ้าน “V60 House”

เจ้าของ คุณกฤษณ์ สินธวานนท์ – คุณภัทร์วลัย ชาญเชี่ยว

ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ WARchitect

 

ช่วงสวน “สันต์สร้างสวน”

เจ้าของและออกแบบ คุณศุภสันติ์ ศีรษะพล – คุณรุ่งทิวา ไล้เลิศ สันต์สร้างสวนสวย

 

ช่วงสรรหา “SMART BUILTS”

 

ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV