Art in the PARQ พางานศิลป์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ใครที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศฝั่งยุโรปหรือบ้านใกล้เรือนเคียงเราอย่างเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวันเอง ก็มักเห็นบ้านเมืองเขาเต็มไปด้วยงานศิลปะจัดวางประดับตกแต่งอยู่ทั่วเมืองให้ได้เสพและเข้าถึงกันจนเป็นเรื่องปกติ จนบางทีก็นึกอิจฉา…แต่วันนี้กรุงเทพฯของเราได้มีโปรเจ็กต์ที่หอบเอา Installation Art เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายกลางเมืองกรุงที่โครงการ The PARQ

The PARQ คือโครงการไลต์สไตล์มิกซ์ยูส ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติและไลฟ์สไตล์คนเมืองด้วย “งานศิลปะ” จึงชวนศิลปินชาวไทย 3 ท่าน ที่มีผลงานโดดเด่นมาสร้างงาน Installation Art ที่จะนำมาวางตามจุดต่าง ๆ ในโครงการ โดยทั้งหมดได้มีการเตรียมการและวางแผนไว้ตั้งแต่แรกพร้อม ๆ กับการก่อสร้าง ผลงานทั้งสามชิ้นจึงถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเจาะจงต่อสเปซนั้น ๆ

พงษธัช อ่วยกลาง The PARQ Installation Art

โดยงานนี้ได้ศิลปินชั้นนำมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิด “ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ” ประกอบไปด้วย 5 ผลงาน ได้แก่ศิลปินไทย 3 ผลงาน คือ “เกื้อกูล” โดยศิลปิน พงษธัช อ่วยกลาง, “The Cradle” โดยศิลปิน อ้อ สุทธิประภา, “The Cocoon” โดยศิลปิน สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ รวมไปถึงอีก 2 ชิ้นงานจากศิลปินชาวต่างชาติอย่าง Studio Drift จากอัมสเตอร์ดัม ที่จะบินตามมาติดตั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว

เริ่มกันที่ผลงานของ คุณพงษธัช อ่วยกลาง หรือคุณโด่ง คือผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ซึ่งคุ้นเคยกับวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่ ทองแดงสเตนเลส เหล็ก ไฟเบอร์กลาส รวมไปถึงวัสดุอื่นๆ ผลงานของคุณโด่งติดตั้งอยู่ในสถานที่ชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม และห้างสรรพสินค้า

สำหรับผลงานของเขางานนี้ มีชื่อว่า “เกื้อกูล” ประติมากรรมสเตนเลสผิวกระจกที่สื่อถึงการทำงานและการใช้ชีวิตที่เป็นพลังเกื้อกูลกัน เปรียบได้กับพลังทั้งสองชนิดที่ต่างดำรงอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงจำเป็นต้องพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ผลงานชิ้นนี้สื่อให้ผู้พบเห็นสัมผัสถึงความเชื่อมโยงและความลื่นไหลระหว่างพลังทั้งสอง มอบทั้งความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง ตลอดจนความสมดุล อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการมีชีวิตที่ดีไปพร้อมๆ กัน และเป็นตัวแทนที่บอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้

โดยผลงานชิ้นนี้ตั้งอยู่กลางแจ้ง นอกอาคารฝั่งด้านหน้าซึ่งมีผู้คนสัญจรไปมาอยู่ตลอดเวลาสื่อถึงการที่ผลงานชิ้นนี้เป็นของทุกคนในพื้นที่ และส่งข้อความไปยังผู้คนโดยตรงด้วยตัวเองได้เห็นความเคลื่อนไหวของสิ่งรอบ ๆ ตัว ซึ่งหากพิจารณาให้ดี ก้อนสเตนเลสสองก้อนราวเหมือนกับมืองสองมือที่ยื่นมาเกี่ยวกัน ล้อไปกับโลโก้ของโครงการ The PARQ ที่เป็นต้นไม้สองต้นเกี่ยวซ้อนกันอยู่อีกด้วย

พงษธัช อ่วยกลาง The PARQ Installation Art พงษธัช อ่วยกลาง The PARQ Installation Artพงษธัช อ่วยกลาง The PARQ Installation Art

ต่อกันที่ผลงานของ สนิทัศน์ ประดิษทัศนีย์ จาก สนิทัศน์ สตูดิโอ สตูดิโอออกแบบภูมิทัศน์ งานประติมากรรม รวมถึงงานศิลปะจัดวาง ซึ่งก่อตั้งโดย คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ งานของสนิทัศน์ สตูดิโอส่วนใหญ่จะเน้นย้ำประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมาเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานอีกทั้งขับเน้นธรรมชาติให้เด่นชัดและลดทอนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น กระตุ้นให้ผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์และธรรมชาติ รวมไปถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่มีต่อโลก

โดยผลงานนี้มีชื่อว่า The Cocoon” พื้นที่สงบเล็กๆ กลางเมืองสำหรับหลบหลีกความวุ่นวายให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้แวะพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรังไหมที่ห่อหุ้มและปกป้องดักแด้ที่อยู่ภายใน ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงเมืองและธรรมชาติ ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันแต่กลับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ผิวของผลงานทำจากสเตนเลส ซึ่งเกิดจากความตั้งใจที่จะสะท้อนภาพธรรมชาติโดยรอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นการนำธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นรวมถึงเมื่อสายลมพัดมากระทบชิ้นงานจะมีเสียงกระดิ่งคลอเบา ๆ ลอดออกมา

ชิ้นงานตั้งอยู่บนดาดฟ้าชั้น 3 ของโครงการ พื้นที่พักผ่อนของชาวออฟฟิศ ให้ได้ใช้ช่วงเวลาการพักกับธรรมชาติ โดยสองชิ้นหันหน้าออกจากกันเพื่อให้แต่ละคนได้มีสเปซเป็นของตัวเอง ได้หยุดนิ่ง และซึมซับไปกับบริบทรอบตัว

Sanitas Studio The PARQ Installation Art สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ Sanitas Studio The PARQ Installation Art สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ Sanitas Studio The PARQ Installation Art สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

ตบท้ายด้วยผลงานของ คุณอ้อ สุทธิประภา ศิลปินและนักออกแบบเซรามิกที่สื่อสารความคิดในจิตใจของตนผ่านศิลปะการปั้นดินเผา โดยใช้วิธีสร้างสรรค์ผลงานผ่านการใคร่ครวญและศึกษาตัวตนภายในจิตใจอย่างลึกซึ้ง และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สะท้อนทั้งความหลงใหลและความสุขุมจากการไตร่ตรองด้วยสมาธิ

โดยงานชิ้นนี้มีชื่อว่า The Cradle” ชุดผลงานเซรามิกที่มีลักษณะราวกับถักทอลงมาจากเพดานด้วยความบรรจงและเผยความงามของเซรามิกซึ่งเป็นวัสดุที่มีที่มาจากธรรมชาติ สื่อความรู้สึกเกี่ยวกับการเกิด เติบโต และรุ่งเรืองของบางสิ่งบางอย่าง โดยอาศัยความพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ไปจนถึงการสร้างชิ้นงานเซรามิคเพื่อประกอบเป็นชุดประติมากรรมที่สมบูรณ์แบบ

งานชิ้นนี้ตั้งอยู่บริเวณผนังโถงลิฟท์ สำหรับพนักงานซึ่งเป็นพื้นที่เซมิไพรเวตจะมีเพียงพนักงานชั้นบนของโครงการเท่านั้น ซึ่งผลลัพธ์ของงานคือเส้นสีน้ำเงินไล้เฉด 3 แกน ที่สื่อถึงคนทำงานเบื้องหลังหรือแบคออฟฟิศที่มีบุคลิกเข้มขรึม สลบ โดยชิ้นงานประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนเซรามิกกว่า 400 ชิ้นติดบนโถงลิฟต์ที่สูงกว่า 9 เมตร จึงกลายมาเป็นความท้าทายของงานเซรามิกกับสเกลที่ไม่ปกติ ด้วยคุณสมบัติของเซรามิกที่มีความเปราะบาง ประกอบกับเป็นงานแฮนด์เมดที่แต่ละชิ้นมีขนาดไม่เท่ากัน จึงต้องมีการคำนวณน้ำหนักและวิธีการติดตั้งด้วยน็อต ซิลิโคน และวัสดุซับแรง

The PARQ Installation Art อ้อ สุทธิประภาThe PARQ Installation Art อ้อ สุทธิประภา

สามารถไปชมผลงานจริงได้ที่โครงการ The PARQ88 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.theparq.com


เรียบเรียง: ปลากริม
ภาพ: นันทิยา, เอกสารประชาสัมพันธ์

แสดงความขบถต่อ Donald Trump ผ่าน 3 Installation Art ใจกลางนิวยอร์ก

3 งาน Installation สุดเจ๋งจาก Elmgreen & Dragset ศิลปินผู้ไม่เคยเรียนด้านศิลปะ

ภาพ pinterest.com/source/derstandard.at