วิธีเพาะเมล็ดทานตะวันแบบง่ายๆ

สำหรับมือใหญ่ที่อยากปลูกผักไว้ทานเองจริงๆ การปลูกผักงอกอย่างทานตะวันงอกสำหรับไว้บริโภคเองก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ดี นอกจากจะสามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้หลักหลากหลายเมนูแล้ว ยังง่าย ได้ผลผลิตปริมาณมากในเวลาไม่นาน ไม่ต้องมีพื้นที่มากก็สามารถทำได้ หรือจะนำผลผลิตที่เหลือไปปลูกเป็นแปลงดอกไม้แสนสวยงามในสวนก็ได้ วิธีเพาะเมล็ดทานตะวัน

วิธีเพาะเมล็ดทานตะวัน

อุปกรณ์

ดิน 1 ส่วน
ขุยมะพร้าวร่อนละเอียด 1 ส่วน
ขี้เถ้าร่อนละเอียด 1 ส่วน
เมล็ดทานตะวัน 1 ขีด
ถาดสําหรับเพาะกล้า

วิธีเพาะ

1.ล้างเมล็ดทานตะวันให้สะอาด นําเมล็ดที่ล้างแล้วแช่ลงในน้ําสะอาด ทิ้งไว้ 8-12 ชั่วโมงช่วงตอนเช้า นําเมล็ดมาล้างน้ําอีกครั้ง เทลงบนผ้าหรือสอบที่อากาศระบายได้ ชุบน้ําพอหมาด รวบผ้าเข้าหากัน วางไว้ในร่ม 12-24 วันเพื่อบ่มเมล็ดให้รากงอก

2.ปรุงดินปลูก โดยผสมดิน ขุยมะพร้าวและขี้เถ้าเข้าด้วยกัน จากนั้นนําไปเทใส่ในถาดเพาะหรือภาชนะที่มี เกลี่ยหน้าดินให้เรียบ

3.นําเมล็ดที่บ่มไว้มาโรยลงบนดินปลูกโดย กระจายให้ทั่วถาดเพาะ แต่ไม่ควรให้เมล็ดซ้อนทับกัน แล้วโรยดินบางๆกลบเมล็ด รดน้ําพอชุ่ม จากนั้นนําถาดเพาะออกไปวางไว้ในที่ร่ม แล้ววางถาดอีกใบทับไว้ด้านบน ทิ้งไว้1-2วันเพื่อให้ เมล็ดงอกสม่ําเสมอกัน

4.นําถาดที่วางทับออก รดน้ําวันละ1ครั้ง ในช่วงเช้าหรือถ้าอากาศร้อนจัดให้รดในช่วงเย็นอีก1ครั้งติดต่อกัน4วัน เมื่อมีต้นอ่อนงอกขึ้นมาแล้วไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรําไร เพื่อให้ต้นอ่อนเกิดการสังเคราะห์แสง ใบจะมีสีเขียว รดน้ําต่ออีก2 วัน ต้นอ่อนจะโตพร้อมตัดก่อนตัด 4 ชั่วโมงให้รดน้ำ