บ้านและสวน | EP 20

ช่วงบ้าน “วิลล่าส่วนตัว”

เจ้าของและออกแบบ คุณวิรุฬห์ กุลตัณฑ์

ช่วงสวน “SIAM CACTUS”

เจ้าของและออกแบบ คุณสุภศกัดิ์ดษิ ยบุตร

ช่วงสรรหา “TASAKI”

ช่วงรอบบ้าน “MARINA SEAVIEW BANGSAEN”

ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV