ORIGAMI HOUSE บ้านโอริกามิในหมู่บ้านกลางภูเขา

บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่เดิมซึ่งมีกำแพงที่คุณปู่ของเจ้าของบ้านก่อด้วยหินก้อนกลมจำนวนมากเรียงราย เป็นตัวแบ่งขอบเขตพื้นที่ของที่ดินส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะ ถูกใช้เป็นสถานที่เริ่มต้นชีวิตคู่ของสามีภรรยา

บ้านโมเดิร์น หลังนี้  Yoshiaki Tanaka สถาปนิกจาก TSC Architects คงไว้ซึ่งบริบทดั้งเดิม แล้วออกแบบบ้านที่มีหลังคาเหมือนการพับแบบโอริกามิ เพื่อสร้างรูปแบบการใช้งานพื้นที่ให้กับผู้อาศัย โดยหลังคารูปทรงสามเหลี่ยมที่มีความลาดชันซึ่งยังดูคล้ายกับเต็นท์ยักษ์เมื่อมองจากมุมท็อป เปิดการมองเห็นจากด้านหน้าเพื่อรับทิวทัศน์ของภูเขาและบริบทอันคุ้นเคย

บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น

นอกจากนี้หลังคาโอริกามิยังมีฟังก์ชันต่างๆ ช่วยควบคุมแสงแดด รับลม และเป็นพื้นที่เอ๊าต์ดอร์ของบ้าน รวมถึงยังสร้างทัศนียภาพใหม่ไปพร้อมกับสืบทอดความทรงจำของหมู่บ้านในอดีต

ภายใต้หลังคาโอริกามิ สถาปนิกกำหนดแปลนโดยวางห้องนั่งเล่นและห้องรับประทานอาหารไว้ตรงกลางบ้าน ล้อมด้วยห้องครัวแบบญี่ปุ่น ห้องนอน และห้องน้ำ พื้นที่ด้านนอกมีระเบียงใต้ soffit เชื่อมต่อออกมาจากห้องนั่งเล่นให้ผู้อาศัยสามารถออกมานั่งเล่นภายนอกได้ รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 147 ตารางเมตร

บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น

Origami House คือบ้านที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น มีเตาฟืนช่วยทำให้บ้านทั้งหลังอบอุ่นในฤดูหนาว มีชายคาใหญ่ป้องกันแดดและฝนให้ผนังด้านนอก เปิดรับลมในฤดูร้อนลมจะพัดมาทางทิศใต้ และวางหน้าต่างไว้ทางทิศเหนือเพื่อการมองเห็นสภาพแวดล้อมจากภายในห้อง อีกทั้งหลังคาแนวทแยงนี้ยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับบ้านอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับแรงลมและแผ่นดินไหวอีกด้วย

บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น บ้านโมเดิร์น บนที่ดินที่มีภูเขาล้อมรอบในจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น ออกแบบให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลทั้งสี่ในญี่ปุ่น

ออกแบบ: Yoshiaki Tanaka / TSC Architects
http://www.tsc-a.com/

ภาพ: Masato Kawano (Nacasa & Partners Inc.)
เรียบเรียง: ND24