ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย “ดัชชุน (Dachshund)”

 

โรคประจำพันธุ์

 • โรคผิวหนัง
  • ภาวะติดเชื้อในหู (Ear Infections)
 • โรคระบบประสาท
  • โรคลมชัก (Epilepsy)
  • โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (Intervertebral Disc Disease (IVDD))
  • โรควิตกกังวล (Anxiety)
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • กระเพาะอาหารบิดหมุน (Bloat/Torsion/GDV)
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ
  • โรคคุชชิ่ง (Cushing disease หรือ hyperadrenocorticism)
  • โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
  • ภาวะไทรอยด์ต่ำ (Hypothyroidism)
 • โรคระบบกระดูกเอ็นและข้อต่อ
  • ข้ออักเสบ (Arthritis)
 • โรคมะเร็ง
  • เนื้องอกชนิด Mast Cell Tumors (Mast Cell Tumors)
 • โรคตา
  • จอประสาทตาเสื่อม (Progressive Retinal Atrophy (PRA))
 • โรคหู
  • ภาวะที่สูญเสียการได้ยินหรือหูหนวก (Deafness/Hearing Loss)

 

เรื่อง : สุรภา ประติภาปกรณ์