ระแนงไม้โปร่งเบา

หย่อนใจกับพื้นปูนซีเมนต์โชว์วัสดุผสม

ระแนงไม้โปร่งเบา
ระแนงไม้โปร่งเบา

การแปลงโฉมลานจอดรถเก่า ในคอนเซปท์ “Resort” ช่วยเพิ่มพื้นที่หย่อนใจภายในบ้าน สร้างมุมสวนสวยด้วยเอกลักษณ์ของวัสดุผสมปูนซีเมนต์อย่าง มาร์เบิ้ล เรนเดอร์ เพื่อสัมผัสและเข้าถึงธรรมชาติ สร้างบรรยากาศเบา ๆ ไว้พักผ่อนภายในบ้าน