Denim Never Dies ยีนส์เก่ายังเก๋าอยู่

เวลาผ่านไป ไซส์ของเอวก็เปลี่ยนตาม ถ้าใครมียีนส์ตัวเก่าที่ใส่ไม่ได้แล้ว อย่าปล่อยทิ้งไว้ในตู้เสื้อผ้าให้เดียวดาย ตัดกระเป๋าหลังมาทำที่เก็บของและอุปกรณ์สุดเก๋าประดับบนผนังในบ้านกัน


TOOLS อุปกรณ์
1. กางเกงยีนส์เก่า
2. ไม้ยางพาราขนาด 70 X 30 cm.    1  แผ่น
3. สว่านมือไร้สาย
4. สกรู
5. กรรไกร
6. ตัวตอกเจาะรู
7. ค้อน
8. กาวลาเท็กซ์