Ribbon Shower Curtain

Ribbon Shower Curtain

เปลี่ยนม่านห้องน้ำพลาสติกแสนเรียบให้น่ารัก…น่าใช้ ด้วยการติดริบบิ้นหลากสีเรียงร้อยไปกับม่าน ช่วยเพิ่มความสนุกและยังเติมสีสันใหม่ๆ ให้กับม่านห้องน้ำผืนเก่าดูไฉไลขึ้น

Tool  อุปกรณ์ 
  

1. ผ้าม่านห้องน้ำขนาด 200 x 180 CM.                              5. ตัวเจาะรูตาไก่
2. ค้อน                                                                            6. ริบบิ้้นหลากสีและไซต์ต่างๆ
3. ตาไก่ประมาณ 40 ตัว                                                     7. ตลับเมตร
4. แท่นตอกตาไก่                                                              8. ห่วงแขวนผ้าม่านห้องน้ำ

*ดูขั้นตอนการทำได้ในคลิป วีดิโอ