บ้านและสวน | สวน | อุทยานในบ้าน

ช่วงสวน “อุทยานในบ้าน”

เจ้าของ คุณอภิชาติ – คุณรุ่งนภา กุลธรรมโยธิน

ออกแบบ คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ สวนทวีคูณ

ติดตามรายการ “บ้านและสวน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV