Mon – Sun Flower Pot กระถางดอกไม้ 7 วัน 7 สไตล์

แต่งเติมความสดใสให้ห้องต่างๆ ในบ้านด้วยกระถางดอกไม้เปลี่ยนสีได้ 7 วัน 7 สไตล์ โดยยังรักษารูปแบบต้นไม้โดยรอบไว้เหมือนเก่า เปลี่ยนเพียงดอกไม้ในหลอดแก้วให้สนุกสนานได้หลากสีไปตามวันหรือจะเปลี่ยนอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะ

Tools อุปกรณ์