Mini Flower Pot Arrangement

Mini Flower Pot Arrangement

แม้ว่าจะมีพื้นที่อาศัยอยู่อย่างจำกัด แต่ไม่เป็นปัญหาสำหรับการสร้างสวนดอกไม้ขนาดมินิไว้ในห้อง บนโต๊ะ
หรือริมระเบียง ลองเริ่มจากปลูกเล็กๆ ในกระถาง เท่านี้ก็สร้างความสดชื่นให้กับคุณได้ทุกๆ วัน


Tools อุปกรณ์ในการจัดสวนดอกไม้
1. กระถางต้นไม้ 2. ดิน 3. มอส 4. พลั่วและกรรไกรตัดกิ่ง 5. ต้นไม้ขนาดเล็ก 6. ดอกไม้สีสด

ขั้นตอนที่ 1: เทดินลงในกระถางที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่2: จัดวางต้นไม้ขนาดเล็กไซต์ใหญ่สุดไว้มุมกระถาง ส่วนต้นไซต์กลางวางในตำแหน่งเซ็นเตอร์

Tip: จะจัดสวนมินิให้สวยต้องมีความหลากหลายของต้นไม้และดอกไม้ทั้งเทกเจอร์ ความสูงและสีสัน
ขั้นตอนที่ 3: แซมต้นขนาดอื่นไว้ในพื้นที่โดยรอบ

ขั้นตอนที่ 4: ค่อยๆ เติมมอสลงในพื้นที่ว่างปกคลุมดินให้ทั่ว

ขั้นตอนที่ 5: เลือกดอกไม้สีสดชนิดต่างๆ แซมลงพื้นที่รอบๆ กระถาง

Tip: ตัดก้านก่อนปักลงกระถางช่วยยืดอายุดอกไม้ให้นานขึ้น

Beautiful!